Initialiseer instellingen

 
U kunt de volgende instellingen herstellen (initialiseren):

Menu Initialiseren

U kunt de instellingen van het apparaat herstellen (Overzicht van menuopties). Afhankelijk van welke instellingen u selecteert, zult u misschien na het initialiseren het apparaat opnieuw moeten starten.
<Menu>  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <Menu initialiseren>  Het item dat u wilt initialiseren, selecteren  <Ja>    Het apparaat opnieuw starten, als dat nodig is
U kunt de instellingen uitsluitend herstellen voor <Netwerk> in <Voorkeuren>.
<Menu>  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Initialiseer Netwerkinstellingen>  <Ja>  Start het apparaat opnieuw op

Sleutel en certificaat initialiseren

U kunt de instellingen herstellen van sleutel en certificaat en het CA-certificaat. Let op: als u deze bewerking uitvoert, worden na het initialiseren alle sleutels en certificaten en CA-certificaten die op het apparaat zijn opgeslagen, verwijderd (behalve de vooraf geïnstalleerde sleutels en CA-certificaten).
Als het initialiseren is voltooid, kunt u geen functies meer gebruiken waarvoor sleutel en certificaat vereist zijn, zoals communicatie met TLS-versleuteling en communicatie met het protocol IKE in IPSec. Om deze functies te kunnen gebruiken, configureert u de instellingen voor de sleutel en certificaat, en activeert u de functies opnieuw.
<Menu>  <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <Sleutel en certificaat initialiseren>  <Ja>  

Alle gegevens/instellingen initialiseren

Dit maakt herstel van alle data en apparaatinstellingen, zoals logboeken, naar de standaard fabriekswaarden mogelijk. Dit verhindert dat gevoelige data weglekt bij het vervangen of afvoeren van het apparaat. Als de initialisatieprocedure is voltooid, start het apparaat automatisch opnieuw op.
Voorafgaand aan het initialiseren, moet u controleren dat er geen documenten worden verwerkt, of wachten op verwerking. Deze documenten worden verwijderd als de initialisatie is voltooid.
Om het apparaat na het initialiseren te gebruiken, moet u alle instellingen vanaf het begin initialiseren.
<Menu>  <Beheerinstellingen>  <Initialiseer alle gegevens/instellingen>  <Ja> ()  <Ja>
258A-053