De sleutel en certificaat voor TLS configureren

Met TLS (Transport Layer Security) kunt u de communicatie versleutelen die plaatsvindt tussen het apparaat en een webbrowser op de computer. TLS is een techniek voor het versleutelen van gegevens die via het netwerk worden verzonden of ontvangen. TLS moet zijn ingeschakeld wanneer u de UI op afstand gebruikt voor het opgeven van instellingen voor IPSec (Methode gedeelde sleutel), IEEE 802.1X-verificatie (TTLS/PEAP) of SNMPv3. Als u communicatie met TLS-versleuteling wilt gebruiken voor de externe UI, moet u een 'sleutel en certificaat' (servercertificaat) opgeven die u wilt gebruiken voordat u TLS inschakelt. Genereer of installeer de sleutel en certificaat voor TLS voordat u TLS inschakelt (Beheerfuncties).
Voor meer informatie over de basishandelingen die moeten worden verricht wanneer u het apparaat instelt via de externe UI, raadpleegt u Menuopties instellen via de UI op afstand.
1
Start de externe UI en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie] op de portaalpagina. Scherm van externe UI
3
Selecteer [Netwerkinstellingen]  [TLS-instellingen].
4
Klik op [Sleutel en certificaat].
5
Klik rechts naast sleutel en certificaat die u wilt gebruiken, op [Registreer standaardsleutel].
Details bekijken van een certificaat
U kunt de details van het certificaat controleren of het certificaat verifiëren door op de gewenste tekstkoppeling onder [Sleutelnaam] te klikken of op het pictogram van het certificaat.
6
Selecteer [Licentie/overig]  [Instellingen externe UI].
7
Klik op [Bewerken].
8
Schakel het selectievakje [Gebruik TLS] in en klik op [OK].
9
Start de machine opnieuw op.
Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Het bedieningspaneel gebruiken
U kunt communicatie met TLS-versleuteling ook in- of uitschakelen vanuit <Menu> in het scherm Start. <Externe UI>/<Externe UI gebruiken>
De UI op afstand starten terwijl TLS is ingeschakeld
Als u probeert de externe UI te starten terwijl TLS is ingeschakeld, kan er een waarschuwing worden weergegeven met betrekking tot het beveiligingscertificaat. Controleer in dat geval of de juiste URL is ingevoerd in het adresveld, en ga dan verder om het scherm van de externe UI weer te geven. De UI op afstand starten
TLS gebruiken om I-Faxontvangst te versleutelen
Als de POP3-server ondersteuning biedt voor TLS, kunt u TLS inschakelen voor communicatie met de POP3-server (De instellingen voor het ontvangen van I-Faxen configureren). Neem voor meer informatie over de POP3-server contact op met uw internetprovider of netwerkbeheerder.
De TLS-versie beperken
Selecteer [Toegestane versies] op de pagina [TLS-instellingen] van de externe UI, en geef de boven- en ondergrens op.
258A-04A