Een USB-geheugenapparaat plaatsen

Steek een USB-geheugen in de USB-poort aan de voorzijde van het apparaat. U kunt data rechtstreeks vanuit een USB-geheugen afdrukken.
Voordat u een USB-geheugen gebruikt
De ondersteunde formaten van USB-geheugenapparaat zijn FAT16 en FAT32.
U moet <Gebruik afdrukfunctie> instellen op <Aan>. <Instellingen geheugenmedia>
De volgende apparaten en gebruiken worden niet ondersteund.
USB-geheugenapparaten met daarop beveiligingsfuncties geïnstalleerd
USB-geheugenapparaten die niet aan de USB normen voldoen
Geheugenkaartlezers aangesloten via USB
USB-geheugenapparaten die worden gebruikt met verlengsnoeren
USB-geheugenapparaten die via een USB-hub worden gebruikt
Met USB-geheugenapparaten omgaan
Garandeer dat het USB-geheugenapparaat in de juiste richting wijst voordat u het insteekt. Als u het in een verkeerde stand probeert in te steken, kunnen het geheugenapparaat en het apparaat beschadigd raken.
Verwijder het USB-geheugenapparaat niet terwijl er gegevens worden geïmporteerd of geëxporteerd. Voorkom eveneens schudden of schokken van het USB-apparaat. U mag het apparaat niet uitschakelen als er een bewerking wordt uitgevoerd.
U kunt gegevens mogelijk niet correct opslaan in bepaalde USB-geheugenapparaten.

Het USB-geheugenapparaat verwijderen

Gebruik altijd de volgende procedure bij het verwijderen van USB-geheugenapparaten. Het gebruik van andere methoden om USB-geheugenapparaten te verwijderen, kan leiden tot schade aan het toestel en het apparaat.
Model aanraakscherm
1
Selecteer <Statusmonitor>.
2
Selecteer <Verw. geh.media>.
Wacht totdat de melding <Het geheugenmedium kan veilig worden verwijderd.> wordt weergegeven.
3
Verwijder het USB-geheugenapparaat.
Model zwart-wit LCD
1
Druk op .
2
Selecteer <Apparaatstatus>.
3
Selecteer <Geheugenmedium verwijderen>.
Wacht totdat de melding <Het geheugenmedium kan veilig worden verwijderd.> wordt weergegeven.
4
Verwijder het USB-geheugenapparaat.
258A-01R