Bedieningspaneel

Bedieningspaneel van Model aanraakscherm

De hoek van het bedieningspaneel kan worden ingesteld. Kies een hoek waaronder u het paneel het beste kunt bekijken. De hoek instellen

Display

Hierop wordt de voortgang van het apparaat en foutstatussen weergegeven. De display is een aanraakscherm, zodat u instellingen kunt opgeven door het scherm direct aan te raken.
Basisschermen
Basishandeling

Toets Geluidsvolume

Hiermee kunt u het volume aanpassen. Instelgeluiden

Toets Energiebesparing

Druk hierop om de machine in de sluimerstand te plaatsen. De toets brandt groen wanneer de sluimerstand actief is. Druk nogmaals op de toets om de slaapstand te verlaten. De slaapstand instellen

Data-lampje

Dit lampje knippert tijdens bewerkingen zoals het verzenden van gegevens of afdrukken. Het lampje brandt continu als er documenten wachten op verwerking.

Fouten-lampje

Dit lampje knippert of brandt als er sprake is van een fout, zoals een papierstoring.

Toets Start

Druk hierop zodat het scherm Start wordt weergegeven, dat toegang geeft tot het instellingenmenu en functies, zoals Geheugenmedia afdrukken en Beveiligde afdruk.
Het scherm Start
Het scherm Start aanpassen

Toets Stop

Druk op deze toets om het afdrukken en andere bewerkingen te annuleren.

Merkteken NFC (Near Field Communication) (Contactloze communicatiemethode)

U kunt ook functies gebruiken, zoals afdrukken, door met een mobiel apparaat waarop Canon PRINT Business is geïnstalleerd, over dit merkteken te bewegen. Verbinden met mobiele apparaten
De hoek instellen
Als u het scherm van het bedieningspaneel slecht kunt zien, moet u de hoek van het paneel veranderen.

Bedieningspaneel van Model zwart-wit LCD

Display

U kunt de bedienings- en foutstatus van dit apparaat bekijken, maar ook de hoeveelheid resterende toner in cartridges, en andere condities. Basisschermen

Toets Start

Druk hierop zodat het scherm Start wordt weergegeven, dat toegang geeft tot het instellingenmenu en functies, zoals Geheugenmedia afdrukken en Beveiligde afdruk. Het scherm Start

Toets Terug

Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. Als u deze toets bijvoorbeeld indrukt tijdens het opgeven van instellingen, worden de instellingen niet opgeslagen en keert u terug naar het vorige scherm.

Numerieke toetsen (toetsen [0]-[9])

Druk hierop om cijfers en tekst in te voeren. Tekst invoeren op het Model zwart-wit LCD

[*]-toets

Druk op deze toets om te schakelen tussen het type tekst dat wordt ingevoerd.

Data lampje

Dit lampje knippert tijdens bewerkingen zoals het verzenden van gegevens of afdrukken. Het lampje brandt continu als er documenten wachten op verwerking.

Fout lampje

Dit lampje knippert of brandt als er sprake is van een fout, zoals een papierstoring.

Toets Energiebesparing

Druk hierop om de machine in de slaapstand te plaatsen. De toets brandt groen wanneer de slaapstand actief is. Druk nogmaals op de toets om de slaapstand te verlaten.De slaapstand instellen

Toets Statusmonitor

Druk hierop als u de afdrukstatus, de gebruiksgeschiedenis, of de netwerkinstellingen (zoals het IP-adres van het apparaat) wilt bekijken. Met deze toets kunt u ook de status van het apparaat controleren, zoals de hoeveelheid papier en hoeveel toner die nog in de tonercartridges zit, en zien of er fouten zijn opgetreden. Het scherm <Statusmonitor> van Model zwart-wit LCD

[ID]-toets

Druk hierop nadat u een ID en pincode hebt ingevoerd om u aan te melden wanneer Afdeling-ID beheer is ingeschakeld. Als u de machine niet meer nodig hebt, drukt u nogmaals op deze toets om u af te melden. Aanmelden bij het apparaat

Toets Wissen

Druk hierop om de ingevoerde cijfers en tekst te wissen.

Toets Stop

Druk op deze toets om het afdrukken en andere bewerkingen te annuleren.

[#]-toets

Druk op deze toets om symbolen in te voeren, zoals "@" of "/".

[]-toets

Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. Druk tijdens het invoeren van getallen op deze toets om de cursor naar links te verplaatsen.

[]-toets

Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om het item boven het geselecteerde item te kiezen. Tijdens het wijzigen van instellingen kunt u met deze toets de waarde verhogen.

[]-toets

Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om naar het volgende scherm te gaan. Druk tijdens het invoeren van getallen op deze toets om de cursor naar links te verplaatsen.

[]-toets

Druk tijdens het opgeven van instellingen op deze toets om het item onder het geselecteerde item te kiezen. Druk tijdens het wijzigen van de waarde voor een instelling op deze toets om de waarde te verlagen.

[]-toets

Druk hierop om de gekozen instellingen of opgegeven gegevens te bevestigen.
258A-01Y