Het type en formaat papier opgeven dat in de papierlade is geplaatst

1
Selecteer <Papierinstell.> in het scherm Start. Het scherm Start
2
Selecteer de doel-papierlade.
 (<Lade 2>) wordt uitsluitend weergegeven als de optionele cassette feeding module is geïnstalleerd.
 
Model aanraakscherm
 
Model zwart-wit LCD
3
Selecteer het papierformaat.
Als het formaat van het geplaatste papier niet zichtbaar is, selecteert u <Overige formaten>.
Papier van aangepast formaat plaatsen (Model aanraakscherm)
Papier van A5 formaat plaatsen
In de liggende afdrukstand, selecteert u <A5>. In de staande afdrukstand, selecteert u <A5R>.
 
 
Liggende afdrukrichting
 
Staande afdrukrichting
<Vrij formaat>
Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij formaat>. Dit vermindert het het aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen. Tevens kunt u instellen dat er een foutmelding verschijnt als het in het printerstuurprogramma ingestelde papierformaat verschilt van het formaat van het geladen papier. <Actie als vrij pprformaat niet overeenk.>
4
Selecteer het papiertype.
<Vrij>
Als u het formaat van het te laden papier vaak moet veranderen, selecteert u <Vrij>. Dit vermindert het aantal stappen dat iedere keer moet worden verricht om de instellingen te veranderen. Let op: bij deze instelling zal het apparaat afdrukken, ook als in het printerstuurprogramma een ander type papier is ingesteld dan er daadwerkelijk in het apparaat is geladen.
Als het papiertype [Auto] is ingesteld in het printerstuurprogramma, werkt het apparaat net zo als bij het papiertype [Normaal 1].
258A-02L