De papierformaten die worden weergegeven, beperken

U kunt ervoor zorgen dat alleen papierformaten die u vaak gebruikt, worden getoond in het scherm voor het selecteren van de instelling van het papierformaat.
1
Selecteer <Papierinstell.> in het scherm Start. Het scherm Start
2
Selecteer <Veelgebruikte papierformaten selecteren>.
3
Selecteer de papierbron waarvoor u de weer te geven papierformaten wilt begrenzen.
4
Schakel de selectievakjes uit voor papierformaten die u niet wilt weergeven.
Controleer dat alleen de selectievakjes voor papierformaten die u vaak gebruikt, worden weergegeven.
U kunt de papierformaten die niet zijn geselecteerd, zien door <Overige formaten> te selecteren in het selectiescherm voor de instellingen van het papierformaat.
5
Selecteer <Toepassen>.
258A-02W