<Volume-instellingen>

Alle instellingen voor het genereren van het bevestigingsgeluid van een ingedrukte toets, het geluid dat aangeeft dat een afdrukproces is voltooid, en andere geluiden verschijnen in een lijst met korte toelichting. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ().
Raadpleeg Instelgeluiden voor informatie over de instelprocedures.

<Invoersignaal>

Selecteer of een invoertoon wordt gegenereerd als een toets op het bedieningspaneel is ingedrukt.
<Uit>
<Aan>

<Signaal invoerfout>

Selecteer of een invoertoon wordt gegenereerd als een ongeldige toetsbewerking is verricht. Bijvoorbeeld: als een ongeldige numerieke waarde is ingevoerd.
<Uit>
<Aan>

<Toon voor aanvullen voorraad>

Selecteer of een geluidssignaal wordt gegenereerd als het einde van de levensduur van de tonercartridge nadert.
<Uit>
<Aan>

<Waarschuwingssignaal>

Selecteer of een geluidssignaal wordt gegenereerd dat aangeeft dat er een een werkingsfout van het apparaat is opgetreden, zoals een papierstoring of een onjuiste bewerking.
<Uit>
<Aan>

<Opdracht gereed-signaal>

Selecteer of een toon wordt gegenereerd als het afdrukken is voltooid.
<Uit>
<Aan>

<Waarschuwing energiebesparing>

Selecteer of een geluidssignaal moet worden gegeven als de sluimerstand wordt in- of uitgeschakeld.
<Uit>
<Aan>
258A-05E