Veelvoorkomende problemen

Als er problemen ontstaan tijdens het gebruiken van de machine, controleer dan de tips in dit gedeelte voordat u contact met ons opneemt. Als u een probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw Canon-dealer of met de Canon-helpdesk.

Controleer de volgende punten

Is het apparaat ingeschakeld? Is het netsnoer aangesloten?

Als het apparaat is ingeschakeld, maar niet reageert, zet het dan uit, controleer of het netsnoer goed is aangesloten en zet het apparaat weer aan. Zie voor informatie over het aansluiten van het netsnoer: Aan de slag. Handleidingen en hun inhoud

Zijn de LAN-kabel en de USB-kabel goed aangesloten?

Controleer of deze kabels goed zijn aangesloten.
Onderdelen en de bijbehorende functies

Is de sluimermodus geactiveerd?

Als u het apparaat gedurende bepaalde tijd niet gebruikt, wordt de slaapstand geactiveerd om stroom te besparen. U kunt dan geen bewerkingen uitvoeren.
Als u de slaapstand wilt uitschakelen, drukt u op .

Wordt er een bericht weergegeven op het scherm?

Als er sprake is van een probleem, wordt er een bericht weergegeven. Maatregelen bij ieder bericht
Als het probleem blijft optreden
Klik op de koppeling die overeenkomt met het probleem.
258A-06U