Installatie-/instellingenproblemen

Zie ook Veelvoorkomende problemen.

Probleem met de draadloos/bedraad LAN verbinding

Het draadloos LAN en bekabeld LAN kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

Het draadloos LAN en bekabeld LAN kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. De volgende combinaties zijn wel mogelijk: USB-kabel en een draadloos LAN of een USB-kabel en een bekabeld LAN.

De externe UI wordt niet weergegeven.

Zijn <Gebruik HTTP> en <Externe UI gebruiken> ingesteld op <Aan>?
HTTP-communicatie uitschakelen
De UI op afstand uitschakelen
Als het apparaat is verbonden met een draadloos LAN, controleert u of het pictogram Wi-Fi goed is weergegeven op het Startscherm, en of het IP-adres juist is ingesteld. Start vervolgens de externe UI opnieuw.
Het scherm Start
Netwerkinstellingen weergeven
Als het apparaat is verbonden met een bekabeld LAN, controleert u of de kabel goed is aangesloten en of het IP-adres juist is ingesteld. Start de UI op afstand vervolgens opnieuw.
Verbinding maken met een bekabeld LAN
Netwerkinstellingen weergeven
Gebruikt u een proxyserver? Voeg dan het IP-adres van het apparaat toe aan de lijst [Uitzonderingen] (de adressen die de proxyserver niet gebruiken) in het dialoogvenster met instellingen voor de proxyserver van de webbrowser.
Wordt de communicatie niet beperkt door de firewall op uw computer? Als u IP-adressen of een MAC-adres verkeerd invoert, kan de externe UI niet worden weergegeven. In dat geval moet u via het bedieningspaneel <IPv4-adresfilter>, <IPv6-adresfilter>, of <MAC-adresfilter> instellen op <Uit>.
Communicatie beperken door firewalls in te stellen
<IPv4-adresfilter>
<IPv6-adresfilter>
<MAC-adresfilter>

Er kan geen verbinding met het netwerk tot stand worden gebracht.

Het IP-adres is mogelijk niet goed ingesteld. Stel het IP-adres nogmaals in.
IP-adressen instellen
Als u het apparaat op een computer aansluit via een draadloze LAN, controleert u of het apparaat correct is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Als het apparaat geen verbinding kan maken met het draadloos LAN

U weet niet zeker welk IP-adres is ingesteld. Netwerkinstellingen weergeven

U kunt niet afwisselend de verbindingsmethode bekabeld LAN en draadloos LAN gebruiken.

Hebt u op het bedieningspaneel van het apparaat ook gekozen voor Bekabeld LAN of Draadloos LAN? Dat is noodzakelijk om het apparaat te laten overschakelen naar uw selectie.
Bedraad LAN of Draadloos LAN selecteren

De SSID van de draadloze router die moet worden aangesloten, wordt niet weergegeven in de lijst met toegangspunten.

Controleer of de SSID juist is.
De SSID en de netwerksleutel controleren
Als de SSID van de draadloze router verborgen is (met behulp van een stealth-modus*), stelt u de SSID zo in dat deze zichtbaar is op de draadloze router.
 
Een modus die de automatische SSID-detectie van andere apparaten uitschakelt.
Controleer of het apparaat goed is geïnstalleerd en klaar is voor verbinding met het netwerk.
Als het apparaat geen verbinding kan maken met het draadloos LAN

Het apparaat belt in naar een onbedoelde bestemming (als er een inbelrouter is aangesloten op het netwerk).

Als een inbelrouter geen broadcast-pakketten hoeft door te geven, stelt u de router zo in dat deze pakketten niet worden doorgegeven. Als de inbelrouter broadcast-pakketten moet doorgeven, controleert u of de instellingen juist zijn.
Als er een DNS-server is opgesteld in een extern netwerk, stelt u het IP-adres in voor de verbinding en niet de hostnaam, zelfs niet als er verbinding wordt gemaakt met de apparaten die deel uitmaken van het netwerk waarop het apparaat is aangesloten.
Als er een DNS-server is opgesteld in een netwerk waarvan het apparaat deel uitmaakt en de gegevens van de apparaten die zijn verbonden met een extern netwerk zijn geregistreerd op de DNS-server, controleert u of de instellingen juist zijn.
Als het apparaat geen verbinding kan maken met het draadloos LAN
 
 
Controleer de status van uw computer.
Zijn de instellingen van de computer en de draadloze router voltooid?
Zijn de kabels van de draadloze router (inclusief het netsnoer en de LAN-kabel) goed aangesloten?
Is de draadloze router ingeschakeld?
Als het probleem zich blijft voordoen zelfs nadat u de bovenstaande items hebt gecontroleerd:
Schakel de apparaten uit en schakel ze vervolgens opnieuw in.
Wacht enkele ogenblikken en probeer opnieuw verbinding te maken met het netwerk.
 
 
Controleer of het apparaat is ingeschakeld.
Als het apparaat is ingeschakeld, schakelt u het uit en vervolgens weer in.
 
 
Controleer de plek van de installatie van het apparaat en de draadloze router.
Bevindt het apparaat zich te ver van de draadloze router?
Zijn er obstakels zoals muren tussen het apparaat en de draadloze router?
Zijn er toestellen zoals magnetrons of digitale draadloze telefoons die radiogolven uitzenden in de buurt van het apparaat?
 
 
Voer een van de volgende instellingen opnieuw uit.
Wanneer u de verbinding handmatig moet instellen
Als de draadloze router is ingesteld zoals hieronder beschreven, voert u de vereiste informatie voor de verbinding van de draadloze LAN handmatig in (De verbinding instellen door gedetailleerde instellingen op te geven).
ELKE verbindingsweigering* wordt geactiveerd.
De WEP-sleutel die automatisch is gegenereerd (hexadecimaal) wordt geselecteerd.
De stealth-modus wordt geactiveerd.
 
Een functie waarbij de draadloze router de verbinding weigert als de SSID op het apparaat dat moet worden aangesloten, is ingesteld op "ELKE" of leeg is.
Wanneer u de instellingen van de draadloze router moet wijzigen
Als de draadloze router is ingesteld zoals hieronder beschreven, wijzigt u de instellingen van de router.
Het filteren van gegevenspakketten op MAC-adres is ingesteld.
Wanneer alleen IEEE 802.11n wordt gebruikt voor de draadloze communicatie, wordt WEP geselecteerd of de WPA/WPA2-encryptiemethode wordt ingesteld op TKIP.
 

Probleem met de USB-verbinding

Kan niet communiceren.

Wissel de USB-kabel. Als u een lange USB-kabel gebruikt, vervang deze dan door een korte.
Als u een hub gebruikt, sluit het apparaat dan met behulp van een USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.
 

Probleem met de printserver

U kunt de printserver om op aan te sluiten, niet vinden.

Zijn de printserver en de computer op de juiste manier met elkaar verbonden?
Draait de printserver?
Hebt u de juiste gebruikersrechten om aan te sluiten op de printserver? Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met de beheerder van de server.
Is [Netwerkdetectie] ingeschakeld?
[Netwerk zoeken] inschakelen

U kunt geen verbinding maken met een gedeelde printer.

Verschijnt het apparaat op het netwerk tussen de printers van de printserver? Als het niet verschijnt, neem dan contact op met de beheerder van netwerk of server.
Printers weergeven die worden gedeeld op de printserver
258A-06W