Περιορισμός Επικοινωνίας με Χρήση Τείχους Προστασίας

Χωρίς την κατάλληλη ασφάλεια, μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους υπολογιστές και σε άλλες συσκευές επικοινωνίας που συνδέονται σε ένα δίκτυο. Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ορίστε τις ρυθμίσεις για το φίλτρο πακέτων, το οποίο είναι μια λειτουργία που περιορίζει την επικοινωνία σε συσκευές με καθορισμένες διευθύνσεις IP ή διευθύνσεις MAC.
 
24YS-045