Διαμόρφωση των Ρυθμίσεων Ασφάλειας Δικτύου

Μπορεί να προκληθούν μη αναμενόμενες απώλειες στους εξουσιοδοτημένους χρήστες από κακόβουλες επιθέσεις τρίτων ατόμων, όπως ανίχνευση, πλαστογράφηση και αλλοίωση δεδομένων καθώς μεταφέρονται μέσω του δικτύου. Για την προστασία των σημαντικών και πολύτιμων πληροφοριών από αυτές τις επιθέσεις, η συσκευή υποστηρίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά για την ενίσχυση της ασφάλειας και του απορρήτου.
Ρυθμίσεις τείχους προστασίας
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους, καθώς και επιθέσεις και εισβολές στο δίκτυο, μπορούν να αποτραπούν περιορίζοντας την επικοινωνία μόνο με συσκευές που έχουν συγκεκριμένη διεύθυνση IP ή διεύθυνση MAC. Περιορισμός Επικοινωνίας με Χρήση Τείχους Προστασίας
Αλλαγή αριθμών θυρών
Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες συσκευές έχει εκχωρηθεί στους αριθμούς θυρών που είναι προκαθορισμένοι ανάλογα με τον τύπο του πρωτοκόλλου. Ο αριθμός θύρας πρέπει να είναι ο ίδιος για όλες τις συσκευές επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, η αλλαγή του σε αυθαίρετο αριθμό είναι σημαντική για την αποτροπή εισβολής από χάκερ. Αλλαγή αριθμών θυρών
Ρυθμίσεις μεσολάβησης
Όταν οι συσκευές-πελάτες συνδέονται με εξωτερικό δίκτυο, η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω του διακομιστή μεσολάβησης. Όταν χρησιμοποιείται ο διακομιστής μεσολάβησης, η πλοήγηση στους ιστοτόπους γίνεται με περισσότερη ασφάλεια και, ως εκ τούτου, η ασφάλεια αναμένεται να είναι αυξημένη. Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης
Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS
Το TLS είναι ένα πρωτόκολλο για την κρυπτογράφηση των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω δικτύου και χρησιμοποιείται συχνά για επικοινωνία μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Web ή μιας εφαρμογής e-mail. Το TLS επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία δικτύου όταν έχετε πρόσβαση στη συσκευή μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS
Επικοινωνία IPSec
Ενώ το TLS κρυπτογραφεί μόνο τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, όπως ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web ή μια εφαρμογή e-mail, το IPSec κρυπτογραφεί ολόκληρα τα πακέτα IP (ή τα δεδομένα που μεταφέρουν). Με αυτόν τον τρόπο, το IPSec έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα πιο πολύπλευρο σύστημα ασφαλείας από το TLS. Διαμόρφωση ρυθμίσεων IPSec
Έλεγχος ταυτότητας IEEE 802.1X
Το IEEE 802.1X είναι πρότυπο και μηχανισμός που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο με τη συλλογική διαχείριση των πληροφοριών ελέγχου ταυτότητας χρήστη. Εάν μια συσκευή προσπαθήσει να συνδεθεί στο δίκτυο 802.1X, η συσκευή πρέπει να περάσει από έλεγχο ταυτότητας χρήστη προκειμένου να αποδειχθεί ότι η σύνδεση πραγματοποιήθηκε από εξουσιοδοτημένο χρήστη. Οι πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας αποστέλλονται σε και ελέγχονται από ένα διακομιστή RADIUS, ο οποίος επιτρέπει ή απορρίπτει την επικοινωνία με το δίκτυο ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου ταυτότητας. Εάν ο έλεγχος ταυτότητας αποτύχει, ένας διακόπτης LAN (ή σημείο πρόσβασης) αποτρέπει την πρόσβαση από συσκευές εκτός του δικτύου. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε ένα δίκτυο 802.1X ως συσκευή-πελάτης. Διαμόρφωση ρυθμίσεων πιστοποίησης IEEE 802.1X
24YS-044