Καθορισμός διευθύνσεων IP για τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας

Μπορείτε είτε να περιορίσετε την επικοινωνία μόνο σε συσκευές με καθορισμένες διευθύνσεις IP, ή να αποκλείσετε συσκευές με καθορισμένες διευθύνσεις IP αλλά να επιτρέψετε άλλες επικοινωνίες. Μπορείτε να καθορίσετε μία διεύθυνση IP ή μία περιοχή διευθύνσεων IP.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση της συσκευής από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα Πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Network Settings] [Firewall Settings].
4
Κάντε κλικ στο [Edit] για το φίλτρο διεύθυνσης IP προορισμού.
Επιλέξτε το φίλτρο που ταιριάζει στη διεύθυνση IP προορισμού. Για περιορισμό των δεδομένων που αποστέλλονται από τη συσκευή σε υπολογιστή, επιλέξτε [Outbound Filter]. Για περιορισμό των δεδομένων που λαμβάνονται από υπολογιστή, επιλέξτε [Inbound Filter].
5
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για το φιλτράρισμα πακέτων.
Επιλέξτε την προεπιλεγμένη πολιτική για να επιτρέπεται ή να απορρίπτεται η επικοινωνία άλλων συσκευών με τη συσκευή και, έπειτα, καθορίστε τις διευθύνσεις IP για εξαιρέσεις.
1
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use Filter] και κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής [Reject] ή [Allow] για την [Default Policy].
[Use Filter]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να περιορίσετε την επικοινωνία. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τον περιορισμό.
[Default Policy]
Επιλέξτε την προϋπόθεση με βάση την οποία θα επιτρέπεται ή θα απορρίπτεται η επικοινωνία των άλλων συσκευών με την παρούσα συσκευή.
[Reject]
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να διαβιβάζονται πακέτα επικοινωνίας μόνο όταν αποστέλλονται σε ή λαμβάνονται από συσκευές των οποίων οι διευθύνσεις IP έχουν καταχωριστεί στο [Exception Addresses]. Απαγορεύονται οι επικοινωνίες με άλλες συσκευές.
[Allow]
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να αποκλείονται πακέτα επικοινωνίας, όταν αποστέλλονται σε ή λαμβάνονται από συσκευές των οποίων οι διευθύνσεις IP έχουν καταχωριστεί στο [Exception Addresses]. Επιτρέπονται οι επικοινωνίες με άλλες συσκευές.
2
Καθορίστε τις εξαιρέσεις διευθύνσεων.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP (ή την περιοχή διευθύνσεων IP) στο πλαίσιο κειμένου [Address to Register] και κάντε κλικ στο [Add].
Ελέγξτε για τυχόν σφάλματα εισαγωγής
Εάν οι διευθύνσεις IP δεν εισαχθούν σωστά, μπορεί να μην έχετε δυνατότητα πρόσβασης στη συσκευή από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ορίσετε τη ρύθμιση <Φίλτρο Δ/νσης IPv4> ή <Φίλτρο Δ/νσης IPv6> σε <Off>.
<Φίλτρο Δ/νσης IPv4>
<Φίλτρο Δ/νσης IPv6>
Μορφή εισαγωγής διευθύνσεων IP
Περιγραφή
Παράδειγμα
Εισαγωγή μίας διεύθυνσης
IPv4:
Διαχωρίστε τους αριθμούς με τελείες.
192.168.0.10
IPv6:
Διαχωρίστε τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες με άνω-κάτω τελείες.
fe80::10
Καθορισμός περιοχής διευθύνσεων
Εισαγάγετε ένα ενωτικό σημείο μεταξύ των διευθύνσεων.
192.168.0.10-192.168.0.20
Καθορισμός περιοχής διευθύνσεων με πρόθεμα
Εισαγάγετε τη διεύθυνση, ακολουθούμενη από μια κάθετο και έναν αριθμό που υποδεικνύει το μήκος του προθέματος.
192.168.0.32/27

fe80::1234/64
Όταν έχει επιλεχθεί [Reject] για εξερχόμενο φίλτρο
Δεν είναι δυνατό το φιλτράρισμα πακέτων εξερχόμενων πολλαπλών διανομών και εκπομπών.
Διαγραφή διεύθυνσης IP από τις εξαιρέσεις
Επιλέξτε μια διεύθυνση IP και κάντε κλικ στο [Delete].
3
Κάντε κλικ στο [OK].
6
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήσετε την ξανά.
Χρήση του πίνακα λειτουργίας
Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φιλτράρισμα των διευθύνσεων IP από το <Μενού> στην οθόνη Αρχική.
<Φίλτρο Δ/νσης IPv4>
<Φίλτρο Δ/νσης IPv6>
24YS-046