Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης

Ο διακομιστής μεσολάβησης (ή διακομιστής μεσολάβησης HTTP) αναφέρεται σε έναν υπολογιστή ή λογισμικό που εκτελεί επικοινωνία HTTP για άλλες συσκευές, ειδικά κατά την επικοινωνία με πόρους εκτός του δικτύου, όπως κατά την περιήγηση σε ιστοσελίδες. Οι συσκευές-πελάτες συνδέονται με το εξωτερικό δίκτυο μέσω του διακομιστή μεσολάβησης και δεν επικοινωνούν απευθείας με τους εξωτερικούς πόρους. Με τη ρύθμιση ενός διακομιστή μεσολάβησης, δεν διευκολύνεται μόνο η διαχείριση της κυκλοφορίας μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων, αλλά επίσης, εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ενισχύεται η προστασία από ιούς για αυξημένη ασφάλεια. Όταν χρησιμοποιείτε το Google Εκτύπωση νέφους για να εκτυπώνετε μέσω Internet, μπορείτε να αυξήσετε την ασφάλεια ρυθμίζοντας ένα διακομιστή μεσολάβησης. Κατά τη ρύθμιση ενός διακομιστή μεσολάβησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε τις απαραίτητες πληροφορίες του διακομιστή μεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, αριθμού θύρας, και ονόματος χρήστη και συνθηματικού για τον έλεγχο ταυτότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση της συσκευής από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα Πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Network Settings] [Proxy Settings].
4
Κάντε κλικ στο [Edit].
5
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use Proxy] και καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
[Use Proxy]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιήσετε τον καθορισμένο διακομιστή μεσολάβησης κατά την επικοινωνία με διακομιστή HTTP.
[HTTP Proxy Server Address]
Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης. Καθορίστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή, ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου.
[HTTP Proxy Server Port Number]
Αλλάξτε τον αριθμό θύρας, όπως απαιτείται.
[Use Proxy within Same Domain]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιείται και ο καθορισμένος διακομιστής μεσολάβησης για την επικοινωνία με τις συσκευές του ίδιου τομέα.
[Use Proxy Authentication]
Για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας από τον διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και πληκτρολογήστε τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το όνομα χρήστη στο πλαίσιο κειμένου [User Name].
[Set/Change Password]
Για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας του διακομιστή μεσολάβησης, όταν είναι ενεργοποιημένος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και πληκτρολογήστε τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες για το νέο συνθηματικό στο πλαίσιο κειμένου [Password].
6
Κάντε κλικ στο [OK].
24YS-049