Περιορισμός λειτουργιών USB

Η σύνδεση μέσω USB είναι ένας εύχρηστος τρόπος σύνδεσης περιφερειακών συσκευών και αποθήκευσης ή μεταφοράς δεδομένων, αλλά η σύνδεση USB μπορεί επίσης να είναι πηγή διαρροής πληροφοριών εάν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί, όταν χειρίζεστε συσκευές μνήμης USB. Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος περιορισμού σύνδεσης μέσω θύρας USB της συσκευής και ο τρόπος απαγόρευσης χρήσης των συσκευών μνήμης USB.
 

Περιορισμός της σύνδεσης USB με υπολογιστή

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη θύρα USB για σύνδεση υπολογιστή που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής. Εάν αυτή η θύρα είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή δεν μπορεί να επικοινωνήσει με υπολογιστές μέσω USB. Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει την μπροστινή θύρα USB, η οποία προορίζεται για τη σύνδεση συσκευών μνήμης USB.
Μοντέλο Οθόνης Αφής
<Μενού>  <Προτιμήσεις>  <Εξωτερική διεπαφή>  <Ρυθμ USB>  Επιλέξτε <Off> στο <Χρήση ως Συσκευή USB>  <Εφαρμογή>  Επανεκκινήστε τη συσκευή
Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD
<Μενού> <Προτιμήσεις> <Εξωτερική διεπαφή> <Ρυθμ USB> <Χρήση ως Συσκευή USB> <Off> Επανεκκινήστε τη συσκευή

Περιορισμός της λειτουργίας εκτύπωσης από USB

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εκτύπωσης δεδομένων από μια συσκευή μνήμης USB. Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση δεδομένων από συσκευή μνήμης USB.
Μοντέλο Οθόνης Αφής
<Μενού>  <Ρυθμίσεις λειτουργίας> <Άνοιγμα αρχείων> <Ρυθμίσεις αποθηκευτικών μέσων>  Επιλέξτε <Off> στο <Χρήση λειτουργίας εκτύπωσης>  <Εφαρμογή>  Επανεκκινήστε τη συσκευή
Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD
<Μενού> <Ρυθμίσεις λειτουργίας> <Άνοιγμα αρχείων> <Ρυθμίσεις αποθηκευτικών μέσων> <Χρήση λειτουργίας εκτύπωσης> <Off> Επανεκκινήστε τη συσκευή
24YS-04R