Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα ρύθμισης της συσκευής στον υπολογιστή σας (εξαγωγή). Τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας μπορούν να καταχωριστούν στη συσκευή (εισαγωγή). Τα δεδομένα που εξάγονται από τη συσκευή μπορούν να εισαχθούν σε άλλη συσκευή του ίδιου μοντέλου. Έτσι, μπορείτε εύκολα να αντιγράφετε πλήθος ρυθμίσεων δεδομένων σε πολλές συσκευές. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει να συνδεθείτε σε λειτουργία υπεύθυνου συστήματος.
Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής ή εξαγωγής
Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει ορισμένα λεπτά έως ότου ολοκληρωθεί. Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα δεδομένα ή τη συσκευή.
Μη λειτουργείτε τη συσκευή κατά τη διαδικασία εξαγωγής/εισαγωγής
Πριν από την εισαγωγή/εξαγωγή, βεβαιωθείτε ότι καμία λειτουργία δεν βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως η εκτύπωση εγγράφων.
Για τις ρυθμίσεις που δεν μπορούν να εισαχθούν/εξαχθούν, ανατρέξτε στην ενότητα Λίστα Μενού Ρυθμίσεων.
Μπορείτε επίσης να εισάγετε/εξάγετε δεδομένα ρυθμίσεων μέσω συσκευής μνήμης USB χρησιμοποιώντας τον πίνακα λειτουργίας της συσκευής. <Εισαγωγή/Εξαγωγή>
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση της συσκευής από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).

Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης

Μπορείτε να εξαγάγετε δεδομένα ρύθμισης της συσκευής, και να τα αποθηκεύσετε σε έναν υπολογιστή. Συνιστούμε να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών ρυθμίσεων.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα Πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Data Management]  [Export].
4
Καθορίστε τον κωδικό πρόσβασης κρυπτογράφησης.
[Encryption Password]
Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για την κρυπτογράφηση των δεδομένων εξαγωγής χρησιμοποιώντας τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Εισαγάγετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο [Confirm]. Για να εξαγάγετε τα δεδομένα, πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για την κρυπτογράφηση.
Ο κωδικός πρόσβασης είναι απαραίτητος κατά την εισαγωγή των εξαχθέντων δεδομένων. Εισαγωγή δεδομένων ρύθμισης
5
Κάντε κλικ στο [Start Exporting].
6
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να καθορίσετε τη θέση όπου θα αποθηκευτούν τα δεδομένα που εξάγονται.
Τα δεδομένα ρυθμίσεων θα αποθηκευτούν.

Εισαγωγή δεδομένων ρύθμισης

Φορτώστε (εισαγάγετε) τα δεδομένα που έχετε εξάγει από τη συσκευή. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε δεδομένα ρυθμίσεων συσκευής από άλλη συσκευή, εφόσον είναι το ίδιο μοντέλο με τη δική σας. Επιπλέον, όταν εφαρμόζετε την πολιτική ασφαλείας στη συσκευή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να προσδιορίσετε το αρχείο πολιτικής ασφαλείας.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα Πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Data Management]  [Import].
4
Καθορίστε το αρχείο προς εισαγωγή και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
[File Path]
Επιλέξτε [Browse] και έπειτα επιλέξτε το αρχείο. Είναι δυνατή η εισαγωγή μόνο αρχείου πληροφοριών διαμόρφωσης συσκευής (*.dcm).
[Decryption Password]
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε κατά την εξαγωγή των ρυθμίσεων.
5
Κάντε κλικ στο [Start Importing].
6
Κάντε κλικ στο [OK].
Τα επιλεγμένα δεδομένα ρυθμίσεων θα φορτωθούν στη συσκευή.
7
Κάντε κλικ στο [OK].
Εάν επιλέξατε το πλαίσιο ελέγχου [Settings/Registration] στο βήμα 4, θα γίνει αυτόματη επανεκκίνηση της συσκευής.
24YS-051