Συρτάρι χαρτιού

LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn

Οδηγοί χαρτιού

Ρυθμίστε με ακρίβεια τους οδηγούς χαρτιού σύμφωνα με το μέγεθος του τοποθετημένου χαρτιού, ώστε να εξασφαλίσετε ότι το χαρτί τροφοδοτείται κατευθείαν μέσα στη συσκευή. Πιέστε τους μοχλούς απασφάλισης, οι οποίοι επισημαίνονται στις εικόνες με βέλη, για να απελευθερώσετε την ασφάλιση και σύρετε τους οδηγούς χαρτιού.

Μοχλός απασφάλισης (για προέκταση του συρταριού χαρτιού)

Κατά την τοποθέτηση χαρτιού μεγέθους Legal, το συρτάρι χαρτιού πρέπει να επεκταθεί. Πιέστε αυτόν το μοχλό για να απελευθερώσετε την ασφάλιση και προεκτείνετε το μήκος του συρταριού χαρτιού.
Κατά την τοποθέτηση χαρτιού μεγέθους Legal
Όταν είναι τοποθετημένο το επεκταμένο συρτάρι χαρτιού, η μπροστινή πλευρά του συρταριού χαρτιού δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της συσκευής.
24YS-01X