Τα εξαρτήματα και οι λειτουργίες τους

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα εξαρτήματα της συσκευής (εξωτερικό τμήμα, μπροστινή και πίσω πλευρά, και εσωτερικό τμήμα) και ο τρόπος λειτουργίας τους. Εκτός από την περιγραφή των εξαρτημάτων της συσκευής που χρησιμοποιούνται για τέτοιες βασικές λειτουργίες, όπως η τοποθέτηση χαρτιού και η αντικατάσταση των κασετών γραφίτη, στην ενότητα αυτή περιγράφονται επίσης τα πλήκτρα στον πίνακα λειτουργίας και την οθόνη. Διαβάστε αυτήν την ενότητα για συμβουλές σχετικά με τον σωστό τρόπο χρήσης της συσκευής.
 
24YS-01K