Απενεργοποίηση της συσκευής

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο απενεργοποίησης της συσκευής.
1
Πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας.
Ενδέχεται να χρειαστεί λίγη ώρα έως ότου απενεργοποιηθεί η συσκευή. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος έως ότου απενεργοποιηθεί η οθόνη.
Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.
Μπορείτε να καθορίσετε την ώρα αυτόματης απενεργοποίησης της συσκευής για κάθε ημέρα της εβδομάδας και να διαμορφώσετε τη σχετική ρύθμιση. Απενεργοποίηση σε καθορισμένη ώρα
24YS-021