Απενεργοποίηση σε καθορισμένη ώρα

Μπορείτε να διαμορφώσετε μια ρύθμιση ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα τη συσκευή σε καθορισμένη ώρα για κάθε ημέρα της εβδομάδας. Αυτή η ρύθμιση αποτρέπει την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη απενεργοποίησης της συσκευής. Από προεπιλογή, αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
Για πληροφορίες σχετικά με τη βασική λειτουργία ρύθμισης της συσκευής από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα Πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Επιλέξτε [Timer Settings] [Edit].
4
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του [Set Auto Shutdown Weekly Timer] και ορίστε την ώρα απενεργοποίησης της συσκευής.
[Set Auto Shutdown Weekly Timer]
Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα απενεργοποίησης για κάθε ημέρα της εβδομάδας.
[Sunday] έως [Saturday]
Εισαγάγετε την ώρα απενεργοποίησης που επιθυμείτε. Αφήνοντας κενό το πεδίο ώρας σε κάποια ημέρα της εβδομάδας σημαίνει ότι η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης είναι απενεργοποιημένη για εκείνη την ημέρα.
5
Κάντε κλικ στο [OK].
Αν η συσκευή δεν απενεργοποιείται την προκαθορισμένη ώρα*
Όταν η ενδεικτική λυχνία Δεδομένων είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει
Όταν εμφανίζεται η οθόνη μενού ή η οθόνη Ελέγχου μετρητή
Κατά την εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων ρυθμίσεων
Όταν ενημερώνεται το υλικολογισμικό
*Εάν δεν καταστεί δυνατή η απενεργοποίηση της συσκευής την καθορισμένη ώρα, θα εκτελεστούν έως δέκα απόπειρες απενεργοποίησης κάθε ένα λεπτό. Εάν δεν καταστεί δυνατή η απενεργοποίηση της συσκευής μετά τις δέκα απόπειρες, η ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης θα είναι δυνατή εκείνη την ημέρα.
24YS-022