Έλεγχος υπολειπόμενης ποσότητας αναλώσιμων

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ελέγξετε την ποσότητα γραφίτη που απομένει στις κασέτες. Πριν ξεκινήσετε μια μεγάλη εργασία εκτύπωσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ελέγξετε εάν πρέπει να έχετε έτοιμη μια νέα κασέτα γραφίτη.
<Έλεγχ Κατάστ> ()  <Πληροφορίες συσκευής>/<Κατάσταση Συσκευής>  <Πληροφορίες για την κασέτα>/<Επίπεδο κασέτας>  Έλεγχος της ποσότητας που απομένει στις κασέτες γραφίτη  

Ποσότητα που απομένει στην κασέτα

Εμφάνιση της ποσότητας που απομένει στις κασέτες γραφίτη. Τα άλλα εσωτερικά εξαρτήματα μπορεί να φτάσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους πριν εξαντληθεί ο γραφίτης.
Η εμφανιζόμενη ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως κατευθυντήρια ένδειξη και μπορεί να διαφέρει από την πραγματική ποσότητα.
24YS-06A