Επανατοποθέτηση της συσκευής

Η συσκευή είναι βαριά. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία όταν μετακινείτε τη συσκευή, προς αποφυγή τραυματισμών και, επίσης, φροντίστε να έχετε διαβάσει τις προφυλάξεις ασφαλείας προτού ξεκινήσετε. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
1
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τον υπολογιστή.
Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή, τα δεδομένα που βρίσκονται σε αναμονή για εκτύπωση διαγράφονται.
2
Αποσυνδέστε τα καλώδια από τη συσκευή με αριθμητική σειρά, όπως φαίνεται παρακάτω.
Εάν τα καλώδια με «*» είναι συνδεδεμένα ή όχι εξαρτάται από το περιβάλλον σας.
 
 Φις καλωδίου ρεύματος
 Καλώδιο ρεύματος
 Πληκτρολόγιο USB*
 Καλώδιο USB*
 Καλώδιο LAN*
3
Εάν μεταφέρετε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση, αφαιρέστε τις κασέτες γραφίτη. Διαδικασία αντικατάστασης της κασέτας γραφίτη
4
Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι χαρτιού.
 
LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn
Κρατήστε το συρτάρι χαρτιού με τα δύο χέρια σας και τραβήξτε το απαλά προς τα έξω. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο συρτάρι χαρτιού, εάν γλιστρήσει και πέσει.
5
Κλείστε όλα τα ανοιχτά καλύμματα και τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων και μετακινήστε τη συσκευή σε μια νέα τοποθεσία.
Η συσκευή είναι βαριά (Κύρια συσκευή). Αν χρησιμοποιείτε την LBP654Cx / LBP653Cdw, βεβαιωθείτε ότι η μετακίνηση της συσκευής πραγματοποιείται από δύο ή περισσότερα άτομα.
Κρατήστε τη συσκευή από τις λαβές ανύψωσης και ανασηκώστε την. Εάν έχετε προσαρτήσει την προαιρετική cassette feeding module, αφήστε τον προαιρετικό τροφοδότη στο πάτωμα και μετακινήστε τον αφού πρώτα έχετε μετακινήσει την κεντρική μονάδα της συσκευής.
 
LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn
6
Τοποθετήστε προσεκτικά τη συσκευή στη νέα τοποθεσία.
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της συσκευής μετά τη μεταφορά της, ανατρέξτε στην ενότητα «Πρώτα βήματα». Τα εγχειρίδια και τα περιεχόμενά τους
24YS-06C