Εκτύπωση αναφορών και λιστών

Μπορείτε να εκτυπώσετε αναφορές και λίστες για τον έλεγχο πληροφοριών, όπως ο συνολικός όγκος εκτυπώσεων που περιλαμβάνει κάθε <Κωδικός Τμήματος> και οι ρυθμίσεις της συσκευής.

Εκτύπωση αναφοράς για τον συνολικό όγκο εκτυπώσεων ανά κωδικό τμήματος

Αναφορά Διαχείρισης μέσω Κωδικών Τμημάτων
Εάν είναι ενεργοποιημένη η Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, μπορείτε να ελέγχετε τον συνολικό αριθμό σελίδων που έχουν εκτυπωθεί για κάθε <Κωδικός Τμήματος> εκτυπώνοντας μια αναφορά διαχείρισης μέσω κωδικών τμημάτων. Ελέγχοντας το σύνολο των εκτυπώσεων, μπορείτε να διαχειρίζεστε καλύτερα τις προμήθειες χαρτιού και κασετών γραφίτη.

Εκτύπωση λιστών ρυθμίσεων

Μπορείτε να εκτυπώσετε μία λίστα με τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις που έχουν καταχωριστεί στη συσκευή.
Λίστα Δεδομένων Χρήστη/Λίστα δεδομένων Υπεύθυνου Συστήματος
Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα των ρυθμίσεων (Λίστα Μενού Ρυθμίσεων), καθώς και το περιεχόμενο που έχει καταχωριστεί στη συσκευή εκτυπώνοντας μια λίστα δεδομένων χρήστη ή μια λίστα δεδομένων υπεύθυνου συστήματος. Και οι δύο λίστες περιλαμβάνουν την έκδοση υλικολογισμικού και το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού που έχουν καταχωριστεί στη συσκευή.
Η Λίστα δεδομένων χρήστη δεν περιλαμβάνει ορισμένες ρυθμίσεις, όπως οι Ρυθμίσεις δικτύου και οι Ρυθμίσεις διαχείρισης. Για να ελέγξετε όλα τα στοιχεία ρύθμισης, εκτυπώστε τη Λίστα Δεδομένων Υπεύθυνου Συστήματος.
Λίστα πολιτικής IPSec
Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα με τα ονόματα πολιτικής και τις ρυθμίσεις IPSec που έχουν καταχωριστεί στη συσκευή εκτυπώνοντας μια λίστα πολιτικής IPSec.

Εκτύπωση αναφορών και λιστών σχετικά με την Κατάσταση χρήσης της συσκευής

Μπορείτε να εκτυπώσετε την αναφορά κατάστασης της συσκευής, τα αρχεία καταγραφής χρήσης των κασετών γραφίτη και τη λίστα με τις γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες στη λειτουργία PCL ή PS.
Αναφορά κατανάλωσης
Μπορείτε να ελέγχετε τον μηνιαίο συνολικό όγκο εκτυπώσεων και την κατανάλωση ενέργειας σε μία αναφορά. Αυτή η αναφορά περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές εξοικονόμησης χαρτιού και ενέργεια σύμφωνα με την κατάσταση χρήσης.
Αναφορά κατάστασης αναλωσίμων
Μπορείτε να ελέγξετε με μία αναφορά την κατάσταση των αναλωσίμων που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή.
Λίστα γραμματοσειρών PCL
Μπορείτε να ελέγξετε με μία αναφορά τις γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες στη λειτουργία PCL.
Λίστα γραμματοσειρών PS
Μπορείτε να ελέγξετε με μία αναφορά τις γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες στη λειτουργία PS.
Αναφορά χρήσης κασετών
Μπορείτε να ελέγξετε με μία αναφορά τα αρχεία καταγραφής χρήσης των κασετών γραφίτη.
24YS-06L