<Ρυθμίσεις έντασης>

Όλες οι ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ήχου που επιβεβαιώνει ότι ένα πλήκτρο πατήθηκε, του ήχου που υποδεικνύει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτύπωσης και άλλων ήχων παρατίθενται με περιγραφές. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επισημαίνονται με έναν σταυρό στίξης ().
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση ήχων.

<Ήχος Πλήκτρων>

Επιλέξτε εάν η συσκευή θα παράγει ήχο όταν πατάτε τα πλήκτρα στον πίνακα ελέγχου.
<Off>
<On>

<Ήχος Λάθους Ενέργειας>

Επιλέξτε αν θα παράγεται ήχος όταν εκτελείται μη έγκυρη λειτουργία πλήκτρων, για παράδειγμα, όταν έχει εισαχθεί μη έγκυρη αριθμητική τιμή.
<Off>
<On>

<Ήχος Έλλειψης Αναλώσιμων>

Επιλέξτε αν θα παράγεται ήχος που θα υποδεικνύει το τέλος της διάρκειας ζωής της κασέτας γραφίτη.
<Off>
<On>

<Ήχος Προειδοποίησης>

Επιλέξτε αν θα παράγεται ήχος που θα υποδεικνύει σφάλμα λειτουργίας στη συσκευή, όπως εμπλοκή χαρτιού ή εσφαλμένη λειτουργία.
<Off>
<On>

<Ήχος Τέλους Εργασίας>

Επιλέξτε αν θα παράγεται ήχος όταν ολοκληρώνεται η εκτύπωση.
<Off>
<On>

<Ειδοποίηση Εξοικονόμησ. Ενέργ>

Επιλέξτε εάν η συσκευή θα παράγει προειδοποιητικό ήχο όταν εισέρχεται ή εξέρχεται από κατάσταση αναστολής.
<Off>
<On>
24YS-05E