<Ρύθμιση/Συντήρηση>

Στοιχείο
Περιγραφή
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης της ποιότητας εκτύπωσης των εικόνων.
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος χρήσης των λειτουργιών καθαρισμού.
24YS-05F