<Συντήρηση>

Οι λειτουργίες καθαρισμού παρατίθενται μαζί με περιγραφές. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επισημαίνονται με έναν σταυρό στίξης ().
Αστερίσκοι (*)
Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε, τις επιλογές ή άλλα στοιχεία ρύθμισης.

<Καθαρισμός Υποσυστήμ. Στερέωσης (Μείωση Λεκέ Πίσω Όψης Χαρτιού)> *

Καθαρίστε τη μονάδα στερέωσης όταν η άκρη ή η πίσω πλευρά της εκτύπωσης είναι μουτζουρωμένη. Καθαρισμός της μονάδας στερέωσης

<Καθαρισμός Υποσυστήματος Στερέωσης>

Καθαρίστε τη μονάδα στερέωσης μετά την αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη ή όταν εμφανίζονται μαύρες γραμμές στις εκτυπώσεις. Καθαρισμός της μονάδας στερέωσης

<Καθαρισμός ΙΤΒ>

Καθαρίστε τον ιμάντα μεταφοράς στο εσωτερικό της συσκευής για να αποτραπεί τυχόν μείωση της ποιότητας εκτύπωσης. Καθαρισμός ιμάντα μεταφοράς (ITB)

<Λειτουργία αφαίρεσης υγρασίας>

Όταν η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα στο περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή, εμφανίζεται υγρασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή διάχυση γραφίτη σε εικόνες και κείμενο. Επιλέξτε <On> προκειμένου να αφαιρείται η υγρασία από τη συσκευή. Επιλέγοντας το <On>, εφαρμόζονται περιορισμοί στις εργασίες.
<Off>
 
<On>
<Μη απαγόρευση εργασίας εκτύπωσης κατά τη διαδικασία>
<Απαγόρευση εργασίας εκτύπωσης κατά τη διαδικασία>
Όταν εκτελείται αφαίρεση της υγρασίας, η εκτύπωση ενδέχεται να μην εκτελεστεί σωστά και να εξέλθει λευκό χαρτί από τη συσκευή.
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα της αφαίρεσης συμπύκνωσης.
Η ρύθμιση για το <Χρόνος Αυτ. Τερμ. Λειτουργίας> δεν είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση <Λειτουργία αφαίρεσης υγρασίας> έχει οριστεί σε <On>.
24YS-05J