<Ρύθμιση ποιότητας εικόνας>

Όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με τη ρύθμιση ποιότητας εικόνας παρατίθενται μαζί με περιγραφές. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επισημαίνονται με έναν σταυρό στίξης ().
Αστερίσκοι (*)
Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε, τις επιλογές ή άλλα στοιχεία ρύθμισης.

<Αυτόματη ρύθμιση διαβάθμισης>

Ρυθμίστε τον τόνο, την πυκνότητα και το χρώμα στις εκτυπώσεις. Ρύθμιση διαβάθμισης τόνων
<Γρήγορη ρύθμιση>

<Ρυθμ Αυτ Διόρθωσης>

Επιλέξτε εάν θέλετε να πραγματοποιείται αυτόματα μια γρήγορη προσαρμογή διαβάθμισης ή διόρθωση χρωματικής μετατόπισης μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.
<Τακτική Αυτ Προσ Εικ>
Επιλέξτε πότε θα εκτελείται αυτόματα γρήγορη προσαρμογή διαβάθμισης. Εάν έχετε επιλέξει <Κατά την ενεργ του κύρ διακόπτη>, θα εκτελείται αυτόματα γρήγορη προσαρμογή μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Επίσης, μπορείτε να εκτελέσετε και με μη αυτόματο τρόπο αυτήν την προσαρμογή (Γρήγορη ρύθμιση).
<Off>
<Κατά την ενεργ του κύρ διακόπτη>
<Διόρ αποκλ χρωμ εκτύπ>/<Χρονισμός για σωστή εκτύπωση χρωμάτων>
Επιλέξτε τον χρόνο κατά τον οποίο θα εκτελείται αυτόματα η λειτουργία διόρθωσης αναντιστοιχίας χρώματος εκτύπωσης μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Επίσης, μπορείτε να εκτελέσετε και με μη αυτόματο τρόπο αυτήν την προσαρμογή (Διόρθωση «αποκλίσεων χρωμάτων εκτύπωσης»).
<Μετά την εκτύπ της πρώτ εργασ>
<Κατά την ενεργ του κύρ διακόπτη>

<Διόρ αποκλ χρωμ εκτύπ>

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία εάν η εικόνα εμφανίζεται θαμπά λόγω χρωματικής μετατόπισης. Διόρθωση «αποκλίσεων χρωμάτων εκτύπωσης»

<Ρύθμιση Θέσης Εκτύπωσης>

Ρυθμίστε τη θέση εκτύπωσης για κάθε προέλευση χαρτιού. Η θέση εκτύπωσης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος -5,0 έως +5,0 mm σε προσαυξήσεις του 0,1 mm. Ρύθμιση θέσης εκτύπωσης
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσεων>
<Ρύθμιση Κατακόρ (Εμπρός Όψη)>
-5,0 έως 0,0 έως + 5,0 (mm)
<Ρύθμιση Οριζ. (Εμπρός Όψη)>
-5,0 έως 0,0 έως + 5,0 (mm)
<Ρύθμιση Κατακόρυφα (Πίσω Όψη)>*
-5,0 έως 0,0 έως + 5,0 (mm)
<Ρύθμιση Οριζόντια (Πίσω Όψη)>*
-5,0 έως 0,0 έως + 5,0 (mm)
 
<Συρτάρι 1>
<Ρύθμιση Κατακόρ (Εμπρός Όψη)>
-5,0 έως 0,0 έως + 5,0 (mm)
<Ρύθμιση Οριζ. (Εμπρός Όψη)>
-5,0 έως 0,0 έως + 5,0 (mm)
<Ρύθμιση Κατακόρυφα (Πίσω Όψη)>*
-5,0 έως 0,0 έως + 5,0 (mm)
<Ρύθμιση Οριζόντια (Πίσω Όψη)>*
-5,0 έως 0,0 έως + 5,0 (mm)
 
<Συρτάρι 2>*
<Ρύθμιση Κατακόρ (Εμπρός Όψη)>
-5,0 έως 0,0 έως + 5,0 (mm)
<Ρύθμιση Οριζ. (Εμπρός Όψη)>
-5,0 έως 0,0 έως + 5,0 (mm)
<Ρύθμιση Κατακόρυφα (Πίσω Όψη)>
-5,0 έως 0,0 έως + 5,0 (mm)
<Ρύθμιση Οριζόντια (Πίσω Όψη)>
-5,0 έως 0,0 έως + 5,0 (mm)

<Ειδική Επεξεργασία>

Εάν τα αποτελέσματα εκτύπωσης σε ειδικούς τύπους χαρτιού δεν είναι ικανοποιητικά, οι ακόλουθες ρυθμίσεις ενδέχεται να βελτιώσουν την ποιότητα των εκτυπώσεων.
<Ειδικ επεξεργ χαρτ>
Όταν εκτυπώνετε στην πίσω όψη του εκτυπωμένου χαρτιού, σε τραχύ χαρτί ή φακέλους, τα αποτελέσματα της εκτύπωσης μπορούν να βελτιωθούν προσαρμόζοντας τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
<Μη αυτόμ εκτ. πίσω όψης (μόνο 2 όψ)>
Εάν η εκτύπωση στην πίσω όψη του εκτυπωμένου χαρτιού είναι πολύ φωτεινή, επιλέξτε <On>. Μπορείτε να καθορίσετε αυτή τη ρύθμιση ξεχωριστά για κάθε πηγή χαρτιού.
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσεων>
<Off>
<On>
 
<Συρτάρι 1>
<Off>
<On>
 
<Συρτάρι 2>*
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να επηρεαστεί ή να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού όταν παρέλθει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την εκτύπωση στην μπροστινή πλευρά ή ανάλογα με την υγρασία του περιβάλλοντος.
<Χαρτί ανώμ επιφάν>
Όταν εκτυπώνετε σε τραχύ χαρτί και οι έγχρωμες εικόνες εκτυπώνονται πολύ φωτεινές, επιλέξτε <On>. Μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις για κάθε πηγή χαρτιού ξεχωριστά.
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσεων>
<Off>
<On>
 
<Συρτάρι 1>
<Off>
<On>
 
<Συρτάρι 2>*
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, ενδέχεται η ταχύτητα εκτύπωσης να είναι πιο αργή ή να επηρεαστεί η ποιότητα της εικόνας.
<Αποτροπή κλεισ. πτερ. φακέλου>/<Λειτουργία μείωσης κολλήματος φακέλων>
Εάν τα πτερύγια του φακέλου κολλάνε επάνω στο σώμα του φακέλου κατά την εκτύπωση, επιλέξτε <On>.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, ο γραφίτης ενδέχεται να μην στερεοποιείται επαρκώς, οδηγώντας σε αποχρωματισμένες εκτυπώσεις.
<Διόρθ τσαλακώμ χαρτ>
Οι εκτυπώσεις μπορεί να εμφανίζουν ζάρες, ανάλογα με το χαρτί που χρησιμοποιείται. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθορισμός αυτού του στοιχείου ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα. Το εφέ βελτίωσης είναι εντονότερο με την <Κατάσταση 2> παρά με την <Κατάσταση 1>.
<Off>
<Κατάσταση 1>
<Κατάσταση 2>
LBP654Cx / LBP653Cdw
Αυτή η ρύθμιση θα εφαρμόζεται στο απλό χαρτί και στο λεπτό χαρτί.
Ο καθορισμός έντονου εφέ βελτίωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε αποχρωματισμένες εκτυπώσεις ή χαμηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης.
LBP613Cdw / LBP611Cn
Η επιλογή <Κατάσταση 1> εφαρμόζεται στους φακέλους και η επιλογή <Κατάσταση 2> στους φακέλους και στο λεπτό χαρτί.
Εάν έχει οριστεί η επιλογή <Κατάσταση 1> ή η επιλογή <Κατάσταση 2>, τα χρώματα στις εκτυπώσεις ενδέχεται να είναι θαμπά.
<Διόρθωση καμπύλωσης χαρτιού>
Εάν το εκτυπωμένο χαρτί είναι καμπυλωμένο, ορίστε αυτό το στοιχείο. Το εφέ βελτίωσης είναι εντονότερο με την <Κατάσταση 2> παρά με την <Κατάσταση 1>. Πρώτα δοκιμάστε τη ρύθμιση <Κατάσταση 1>.
<Off>
<Κατάσταση 1>
<Κατάσταση 2>
Ο καθορισμός έντονου εφέ βελτίωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε αποχρωματισμένες εκτυπώσεις ή χαμηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης.
<Μείωσ Εμπλ Χαρτ Κατά Έξοδ>/<Μείωση εμπλοκής χαρτιού κατά την έξοδο> *
Όταν παράγετε έγχρωμες εκτυπώσεις 2-όψεων, οι εκτυπώσεις μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους. Επιλέγοντας <On> θα επιβραδυνθεί η ταχύτητα εκτύπωσης των εκτυπώσεων που μπορούν εύκολα να κολλήσουν, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κόλλημα.
LBP654Cx / LBP653Cdw
<Off>
<On>
LBP613Cdw
<Off>
<On>
<Λειτουργία υψηλής υγρασίας>
Η πυκνότητα εκτύπωσης ενδέχεται να μην είναι ομοιόμορφη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθορισμός αυτού του στοιχείου σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On> και χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον χαμηλής υγρασίας, οι εικόνες και το κείμενο των εκτυπώσεων ενδέχεται να είναι θαμπά.
<Λειτουργία χαμηλής υγρασίας>
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον χαμηλής υγρασίας, οι εικόνες και το κείμενο των εκτυπώσεων ενδέχεται να είναι θαμπά. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθορισμός αυτού του στοιχείου σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η πυκνότητα εκτύπωσης ενδέχεται να είναι χαμηλή ή ανομοιόμορφη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας.
<Διόρθωση μετατόπισης 1> *
Εάν εμφανιστεί στην εκτύπωση μια εικόνα ειδώλου στην ίδια σελίδα, ο καθορισμός αυτού του στοιχείου <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, ο γραφίτης ενδέχεται να μην στερεοποιείται επαρκώς, οδηγώντας σε αποχρωματισμένες εκτυπώσεις.
<Διόρθωση μετατόπισης 2>
Εάν κατά τη διάρκεια συνεχούς εκτύπωσης εμφανίζονται εικόνες ειδώλου, ο καθορισμός αυτού του στοιχείου <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η πυκνότητα εκτύπωσης ενδέχεται να μην είναι ομοιόμορφη.
<Τακτ Καθαρ Υποσυστ. Στερέωσ.>/<Τακτικός καθαρισμός υποσυστ. στερέωσης> *
Εάν η μονάδα στερέωσης είναι λερωμένη, οι άκρες του χαρτιού ενδέχεται να φερουν μουντζούρες. Σε αυτή την περίπτωση, αλλαγή του καθορισμού αυτού του στοιχείου ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα. Όσο πιο υψηλό επίπεδο καθορίσετε, τόσο πιο συχνά θα εκτελείται τακτικός καθαρισμός.
<Αυτόματα>
<Επίπεδο 1>
<Επίπεδο 2>
<Επίπεδο 3>
Εάν έχει καθοριστεί υψηλό επίπεδο, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.
<Μείωση υγρ. (εκτ 1 όψ->2 όψ)>/<Μείωση υγρ. (εκτύπ. 1->2 όψεων)> *
Κατά την εκτέλεση εκτύπωσης 2-όψεων μετά από εκτύπωση 1-όψης, οι εικόνες μπορεί να εκτυπωθούν αποχρωματισμένες λόγω συμπύκνωσης υγρασίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθορισμός σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.
<Μείωση υγρ. (συν εκτ 2 οψ)>/<Λειτ. μείωσης υγρασίας (εκτύπ. 2 όψεων)> *
Αν οι εικόνες εκτυπωθούν αποχρωματισμένες λόγω συμπύκνωσης υγρασίας κατά την εκτέλεση εκτύπωσης 2-όψεων, ο καθορισμός στοιχείου πέραν του <Off> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
LBP654Cx / LBP653Cdw
<Off>
<Κατάσταση 1>
<Κατάσταση 2>
LBP613Cdw
<Off>
<On>
Για τα μοντέλα LBP654Cx / LBP653Cdw, το εφέ βελτίωσης είναι εντονότερο με την <Κατάσταση 2> παρά με την <Κατάσταση 1>.
Ο καθορισμός στοιχέιου πέραν του <Off>, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα αποχρωματισμένες εκτυπώσεις ή μείωση της ταχύτητας εκτύπωσης.
<Διόρθ. ανομοιόμ. στιλπνότητας> *
Εάν εμφανιστεί ανομοιομορφία στιλπνότητας στο μπροστινό άκρο του χαρτιού, ο καθορισμός του στοιχείου <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, ο γραφίτης ενδέχεται να μην στερεοποιείται επαρκώς, οδηγώντας σε αποχρωματισμένες εκτυπώσεις.
<Διόρθωση κενού πίσω πλευράς>/<Διόρθωση κενού πίσω πλευράς (2 όψεις)> *
Κατά την εκτέλεση εκτύπωσης 2-όψεων σε λεπτό χαρτί, ενδέχεται να εμφανιστούν κενά χρώματος στην άκρη της πίσω πλευράς του χαρτιού. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθορισμός αυτού του στοιχείου σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα εκτύπωσης.
<Διόρθωση κενού> *
Σε περίπτωση που εμφανίζονται κενά χρώματος στην άκρη εκτυπωμένου λεπτού χαρτιού, ο καθορισμός αυτού του στοιχείου σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, οι εκτυπώσεις ενδέχεται να εξέρχονται αποχρωματισμένες.
<Λειτ. μείωσης μοτίβου σταγ.>/<Αποτροπή μοτίβου σταγόνων>
Εάν η πυκνότητα εκτύπωσης δεν είναι ομοιόμορφη και οι εκτυπώσεις φαίνεται να έχουν μοτίβο σταγόνων, ο καθορισμός αυτού του στοιχείου σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα εκτύπωσης.
<Διόρθ. κατ.εικόν. λόγω σκόνης>/<Διόρθωση κατεστραμ. εικόνας από σκόνη> *
Η χρήση εξαιρετικά σκονισμένου χαρτιού μπορεί να οδηγήσει σε αποχρωματισμένες εκτυπώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθορισμός αυτού του στοιχείου σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.
<Διόρθ. Μουτζ. Εικόνας>/<Διόρθ. μουτζ. εικόνας στη δεύτερη πλευρά> *
Κατά την εκτέλεση εκτύπωσης 2-όψεων, η εικόνα μπορεί να εκτυπωθεί θαμπή στην άκρη της πίσω πλευράς του χαρτιού. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθορισμός αυτού του στοιχείου σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.
<Αποφυγή Θαμπάδας>
Στην περίπτωση που λευκές περιοχές εκτυπωθούν ελαφρώς χρωματισμένες, ο καθορισμός αυτού του στοιχείου σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η πυκνότητα εκτύπωσης ενδέχεται να είναι πιο αχνή.
<Διόρθωση αποκλ χρωμάτ>/<Διόρ αποκλ χρωμ εκτύπ> *
Εάν παρουσιαστεί απόκλιση χρωμάτων, ο καθορισμός σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.
<Μείωση γραμ. τύμπανου>
Εάν εμφανίζονται λευκές λωρίδες στις εκτυπώσεις, ο καθορισμός σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
<Βελτίωση σταθεροποίησης> *
Ο γραφίτης στην εκτυπωμένη σελίδα μπορεί να ξεφλουδίσει ανάλογα με τον τύπο του χαρτιού ή τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθορισμός αυτού του στοιχείου ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα. Το εφέ βελτίωσης είναι εντονότερο με την <Κατάσταση 2> παρά με την <Κατάσταση 1>. Πρώτα δοκιμάστε τη ρύθμιση <Κατάσταση 1>.
<Off>
<Κατάσταση 1>
<Κατάσταση 2>
Ο καθορισμός έντονου εφέ βελτίωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε κυρτωμένες εκτυπώσεις ή χαμηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης.
<Μείωσ Λεκ σε Χαρτ απ Γραφ.1>/<Μείωση Λεκέδ. σε Χαρτί από Γραφ.1> *
Εάν εμφανιστούν λεκέδες (στίγματα) από γραφίτη στο εκτυπωμένο χαρτί, το πρόβλημα ενδέχεται να μην επιλυθεί ακόμη και αν καθαρίσετε την μονάδα στερέωσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθορισμός αυτού του στοιχείου σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης θα είναι πιο αργή.
<Μείωσ Λεκ σε Χαρτ απ Γραφ.2> *
Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας, οι εκτυπώσεις ενδέχεται να εξέλθουν αποχρωματισμένες ή κυρτωμένες. Σε αυτή την περίπτωση, αλλαγή του καθορισμού αυτού του στοιχείου ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Αυτόματα>
<Κατάσταση 1>
<Κατάσταση 2>
Εάν έχετε επιλέξει <Κατάσταση 1>, οι εκτυπώσεις ενδέχεται να εξέρχονται αποχρωματισμένες.
Εάν έχετε επιλέξει <Κατάσταση 2>, οι εκτυπώσεις ενδέχεται να εξέρχονται κυρτωμένες.
<Αυτ. ανιχν Α&Μ/έγχρ πρωτότ.>/<Αυτ ανίχν Α&Μ/έγχρωμου πρωτότ.>
Όταν τα ασπρόμαυρα δεδομένα εκτύπωσης αναμιγνύονται με τα έγχρωμα δεδομένα, καθορίστε εάν θα δίδεται προτεραιότητα στην ταχύτητα εκτύπωσης ή θα μειώνεται η χρήση των γραφιτών κυανού, μαντζέντα και κίτρινου χρώματος κατά την εκτύπωση των δεδομένων.
<Κατάσταση 1>
<Κατάσταση 2>
<Μείωσ Αχν Εκτ μετ την Αντ κασ>/<Μείωσ. αχν. εκτ. αφού αντικ. κασέτα.>
Οι εκτυπώσεις ενδέχεται να εξέρχονται αποχρωματισμένες αμέσως μετά την αντικατάσταση των κασετών γραφίτη με νέες. Σε αυτή την περίπτωση, ο καθορισμός αυτού του στοιχείου σε <On> ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα.
<Off>
<On>
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ρύθμιση εφαρμόζεται μετά την επόμενη αντικατάσταση των κασετών γραφίτη.
Αμέσως μετά την αντικατάσταση των κασετών, απαιτείται λίγη ώρα έως ότου ο γραφίτης κατανεμηθεί ομοιόμορφα στο εσωτερικό της κασέτας.
24YS-05H