<Κοινό>

Όλα τα στοιχεία σχετικά με τις ρυθμίσεις που είναι κοινές σε κάθε λειτουργίας παρατίθενται μαζί με περιγραφές. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επισημαίνονται με έναν σταυρό στίξης ().
Αστερίσκοι (*)
Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε, τις επιλογές ή άλλα στοιχεία ρύθμισης.

<Ρυθμίσεις τροφοδοσίας χαρτιού>

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας χαρτιού.
<Αυτόματη επιλογή πηγής χαρτιού>/<Εν/Απεν αυτ επιλ συρτ>
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης επιλογής συρταριού για τις πηγές χαρτιού. Εάν η λειτουργία αυτόματης επιλογής συρταριού έχει οριστεί σε <On> κατά την εκτύπωση εγγράφων, επιλέγεται αυτόματα η πηγή χαρτιού που έχει το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού. Επίσης, όταν εξαντληθεί το χαρτί, αυτή η ρύθμιση επιτρέπει συνεχή εκτύπωση, αλλάζοντας από μία πηγή χαρτιού σε μια άλλη με το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού. Αυτόματη επιλογή κατάλληλης προέλευσης χαρτιού για κάθε λειτουργία 
<Εκτυπωτής>
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσεων>
<Off>
<On>
<Συρτάρι 1>
<Off>
<On>
<Συρτάρι 2>*
<Off>
<On>
 
<Λήψη>
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσεων>
<Off>
<On>
<Συρτάρι 1>
<Off>
<On>
<Συρτάρι 2>*
<Off>
<On>
 
<Άλλη>
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσεων>
<Off>
<On>
<Συρτάρι 1>
<Off>
<On>
<Συρτάρι 2>*
<Off>
<On>
<Αλλαγή Μεθόδου Τροφοδοσίας Χαρτιού> *
Καθορίστε αυτή τη ρύθμιση, όταν εκτυπώνετε ένα έγγραφο σε χαρτί με λογότυπα. Για να εκτυπώσετε σε χαρτί με λογότυπα, πρέπει να αλλάξετε τον προσανατολισμό του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στην πηγή χαρτιού, ανάλογα με το αν πραγματοποιείτε εκτύπωση 1-όψης ή 2-όψεων. Ωστόσο, εάν αλλάξετε τη ρύθμιση σε <Προτερ όψ εκτ>, μπορείτε απλά να τοποθετήσετε το χαρτί με την πλευρά του λογοτύπου προς τα κάτω για εκτύπωση 1-όψης και 2-όψεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση προεκτυπωμένου χαρτιού.
<Δίσκος Πολλαπλών Χρήσεων>
<Προτεραιότητα Ταχύτητας>
<Προτερ όψ εκτ>
 
<Συρτάρι 1>
<Προτεραιότητα Ταχύτητας>
<Προτερ όψ εκτ>
 
<Συρτάρι 2>*
<Προτεραιότητα Ταχύτητας>
<Προτερ όψ εκτ>
24YS-05L