Αυτόματη επιλογή κατάλληλης προέλευσης χαρτιού για κάθε λειτουργία

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης επιλογής προέλευσης χαρτιού για κάθε προέλευση χαρτιού. Εάν αυτή η λειτουργία έχει οριστεί σε <On>, η συσκευή επιλέγει αυτόματα την προέλευση χαρτιού στην οποία έχει τοποθετηθεί χαρτί κατάλληλου μεγέθους για κάθε εργασία εκτύπωσης. Επίσης, όταν εξαντληθεί το χαρτί στην επιλεγμένη πηγή χαρτιού, αυτή η λειτουργία επιτρέπει συνεχή εκτύπωση, αλλάζοντας από μία πηγή χαρτιού σε μια άλλη με το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού.
1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Ρυθμίσεις λειτουργίας>  <Κοινό>  <Ρυθμίσεις τροφοδοσίας χαρτιού>.
3
Επιλέξτε <Αυτόματη επιλογή πηγής χαρτιού>/<Εν/Απεν αυτ επιλ συρτ>.
4
Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να εκτελέσετε.
Όταν η λειτουργία που θέλετε να εκτελέσετε είναι η εκτύπωση αναφορών/λιστών ή η εκτύπωση από μέσα μνήμης, επιλέξτε <Άλλη>.
5
Ορίστε την επιλογή <On> σε κάθε προέλευση χαρτιού που θέλετε να εφαρμόσετε τη δυνατότητα αυτόματης επιλογής προέλευσης χαρτιού.
Η επιλογή <Συρτάρι 2> εμφανίζεται μόνο όταν η συσκευή διαθέτει cassette feeding module (επιλογή).
Μοντέλο οθόνης αφής
Σε κάθε προέλευση χαρτιού, επιλέξτε <On>.
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
Επιλέξτε την προέλευση χαρτιού <On>.
Να ορίζετε πάντα την επιλογή <On> είτε στο <Συρτάρι 1> ή στο <Συρτάρι 2>. Εάν ορίσετε την επιλογή <Off> και στα δύο, τότε δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης.
6
Επιλέξτε <Εφαρμογή>.
24YS-02X