<Ρυθμίσεις λειτουργίας>

Στοιχείο
Περιγραφή
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις που είναι κοινές σε κάθε λειτουργίας.
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού των ρυθμίσεων του εκτυπωτή.
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού των ρυθμίσεων για την λήψη Ι-φαξ.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις για την εκτύπωση αποθηκευμένων αρχείων.
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις για την ασφαλή εκτύπωση.
24YS-05K