<Λήψη>

Όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με τη λήψη I-Fax παρατίθενται μαζί με περιγραφές. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επισημαίνονται με έναν σταυρό στίξης ().
Αστερίσκοι (*)
Οι ρυθμίσεις που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε, τις επιλογές ή άλλα στοιχεία ρύθμισης.

<Κοινές Ρυθμίσεις>

Καθορίστε τις λειτουργίες που θα εκτελούνται όταν η ποσότητα γραφίτη στις κασέτες γραφίτη εξαντλείται.
<Συνέχ. εκτύπ. Με χαμ. στάθμη>
Όταν λαμβάνονται Ι-Φαξ ενώ η ποσότητα γραφίτη στις κασέτες γραφίτη είναι χαμηλή, τα Ι-Φαξ δεν θα εκτυπώνονται. Ωστόσο, εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση ακόμη και αν η ποσότητα γραφίτη στις κασέτες γραφίτη είναι χαμηλή.
<Off>
<On>
Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η εκτύπωση των I-Φαξ μπορεί να είναι αποχρωματισμένη ή θαμπή. Τα ληφθέντα έγγραφα δεν θα αποθηκεύονται και θα πρέπει να ζητήσετε από τον αποστολέα να ξαναστείλει το έγγραφο καθώς θα είναι δυσανάγνωστο.

<Ρυθμίσεις Ι-Φαξ>

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την εκτύπωση των εισερχομένων I-Φαξ.
<Εκτύπωση Διπλής Όψης> *
Εκτυπώνει το εισερχόμενο έγγραφο και στις δύο πλευρές του χαρτιού.
<Off>
<On>
<Μέγεθος εκτύπωσης ΛΨ>
Καθορίστε το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>/<Government-LTR>
<LEGAL (Government)>/<Government-LGL>
<LEGAL (Ινδία)>/<India-LGL>
<FOOLSCAP (Αυστραλία)>/<ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ-AUS>
<OFICIO (Βραζιλία)>/<Brazil-OFICIO>
<OFICIO (Μεξικό)>/<Mexico-OFICIO>
24YS-05S