<Ρυθμίσεις Ασφάλειας>

Όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία πιστοποίησης και την αρχικοποίηση παρατίθενται μαζί με περιγραφές. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επισημαίνονται με έναν σταυρό στίξης ().

<Ρυθμίσεις πιστοποίησης/συνθηματικού>

Μπορείτε να ενισχύσετε την ασφάλεια της λειτουργίας πιστοποίησης.
<Ρυθμίσεις λειτ πιστοποίησης>
Ρυθμίστε τις λειτουργίες ασφαλείας για την πιστοποίηση χρήστη.
<Κλείδωμα>
Όταν ένας χρήστης αποτύχει στη διαδικασία πιστοποίησης χρήστη, καθορίστε αν δεν θα επιτρέπεται στον χρήστη η προσωρινή σύνδεση στη συσκευή (lockout). Εάν έχει οριστεί η επιλογή <On>, καθορίσετε τον αριθμό των συνεχόμενων αποτυχημένων προσπαθειών πριν ενεργοποιηθεί το κλείδωμα, αλλά και τον χρόνο μετά την παρέλευση του οποίου ο χρήστης θα μπορεί να συνδεθεί ξανά μετά το κλείδωμα.
<Ενεργ κλειδ>
<Off>
<On>
<Όριο κλειδώματος>
1 έως 10 (φορά(-ές))
<Περίοδος κλειδώματος>
1 έως 60 (λεπτά)
Η επιλογή αυτή δεν εφαρμόζεται για σύνδεση με χρήση κωδικού τμήματος.

<Ρυθμίσεις κρυπτογράφησης>

Διαμορφώστε μια ρύθμιση για απενεργοποίηση ασθενούς κρυπτογράφησης ή κλειδιού και πιστοποίησης μέσω ασθενούς κρυπτογράφησης.
<Δεν επιτρ η χρ ασθεν κρυπτ>/<Δεν επιτρέπεται η χρήση ασθεν κρυπτογράφ>
<Off>
<On>
<Δεν επιτρ η ασθ κρυπτ Κλ/Πιστ>/<Δεν επιτρέπεται Κλειδ/Πιστ με ασθ κρυπτ>
<Off>
<On>
24YS-063