<Ρυθμίσεις διαχείρισης>

Στοιχείο
Περιγραφή
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των χρηστών της συσκευής.
Μπορείτε να διαχειριστείτε τις πληροφορίες σχετικά με το υλικολογισμικό και τις λειτουργίες, καθώς και διάφορα στοιχεία που απαιτούνται κατά τη χρήση των λειτουργιών της συσκευής.
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και το λογισμικό που είναι διαθέσιμα για τη συσκευή.
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την χρήση των δεδομένων όπως δεδομένα ρύθμισης της συσκευής ή εκτέλεση αρχικοποίησης δεδομένων.
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία πιστοποίησης χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και την κρυπτογράφηση.
<Αρχικοπ. Όλων των Δεδομένων/Ρυθμίσεων>
Επαναφέρει όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των ημερολογίων, και τις τιμές ρύθμισης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους. Αρχικοποίηση όλων των δεδομένων/ρυθμίσεων
24YS-05X