Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPrint

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPrint, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και έπειτα ενεργοποιήστε την ξανά για να ελέγξετε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος στη συσκευή.
Η συσκευή Apple και η συσκευή είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο LAN. Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ίσως χρειαστούν αρκετά λεπτά έως ότου είναι έτοιμη για επικοινωνία.
Βεβαιωθείτε ότι το Bonjour είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή Apple.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει διαμορφωθεί για εκτέλεση εργασιών από υπολογιστή, ακόμα και χωρίς την εισαγωγή κωδικού τμήματος και συνθηματικού. Αποκλεισμός εργασιών όταν είναι άγνωστος ο κωδικός τμήματος
Εάν προσπαθείτε να εκτυπώσετε, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χαρτί στη συσκευή και ότι ο γραφίτης που απομένει στις κασέτες γραφίτη της συσκευής είναι επακτής. Εμφάνιση της οθόνης για το AirPrint
24YS-03U