Σύνδεση με Φορητές Συσκευές

Η σύνδεση της συσκευής με φορητές συσκευές, όπως smartphone ή tablet, σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε με ευκολία την κατάλληλη εφαρμογή για εκτυπώσεις ή για άλλες λειτουργίες. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή από φορητές συσκευές μέσω τηλεχειριστηρίου για να επιβεβαιώνετε την κατάσταση εκτύπωσης και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
 
Ανάλογα με τη φορητή σας συσκευή, η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
24YS-03F