Χρήση του AirPrint

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη χρήση του AirPrint και οι διαδικασίες που πρέπει να εκτελεστούν με χρήση συσκευών Apple.
Ρυθμίσεις AirPrint
Λειτουργίες του AirPrint
Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων του AirPrint

Μπορείτε να καταχωρίσετε τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος της συσκευής και της τοποθεσίας εγκατάστασης, που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση της συσκευής. Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AirPrint στη συσκευή. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη ρύθμιση της συσκευής από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση των επιλογών μενού μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) και συνδεθείτε σε λειτουργία υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα Πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Εάν χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή, όπως iPad, iPhone ή iPod touch, σε αυτή την ενότητα όπου αναγράφεται η φράση «κάντε κλικ» διαβάστε ως «αγγίξτε».
3
Επιλέξτε [Network Settings] [AirPrint Settings].
4
Κάντε κλικ στο [Edit].
5
Καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
[Use AirPrint]
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AirPrint. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AirPrint, καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου.
[Printer Name]
Εισαγάγετε το όνομα της συσκευής. Αν έχει καταχωριστεί ήδη όνομα mDNS στις [mDNS Settings] (Διαμόρφωση DNS), το καταχωρισμένο όνομα εμφανίζεται.
[Location]
Εισαγάγετε τη θέση της συσκευής. Αν έχει καταχωριστεί ήδη θέση στις [Device Information Settings] ([Device Management] των [Management Settings] (Settings/Registration)), το καταχωρισμένο όνομα εμφανίζεται.
[Latitude]
Εισαγάγετε το γεωγραφικό μήκος της θέσης της συσκευής.
[Longitude]
Εισαγάγετε το γεωγραφικό πλάτος της θέσης της συσκευής.
6
Κάντε κλικ στο [OK].
Εάν επιλέξετε [Use AirPrint], οι ακόλουθες ρυθμίσεις στο <Δίκτυο> ορίζονται σε <On>.
Χρήση HTTP
Ρυθμίσεις εκτύπωσης IPP
Χρήση mDNS IPv4
Χρήση mDNS IPv6
Εάν αλλάξετε το [Printer Name] που ορίσατε, μπορεί να μην έχετε πλέον τη δυνατότητα εκτύπωσης από το Mac που χρησιμοποιούνταν μέχρι στιγμής για την εκτύπωση. Αυτό συμβαίνει επειδή αλλάζει αυτόματα και το <Όνομα mDNS> (Διαμόρφωση DNS) για το IPv4. Σε αυτήν την περίπτωση, προσθέστε ξανά τη συσκευή στο Macintosh.
Η εισαγωγή του ονόματος του εκτυπωτή διευκολύνει την αναγνώριση πολλαπλών εκτυπωτών που υποστηρίζουν AirPrint.

Αλλαγή της ρύθμισης των διαθέσιμων λειτουργιών με AirPrint

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες που δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με τη λειτουργία AirPrint ή να κρυπτογραφήσετε τη μετάδοση δεδομένων, επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση μέσω του πίνακα ελέγχου.

Εμφάνιση της οθόνης για το AirPrint

Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη AirPrint, μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις AirPrint και μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα, όπως χαρτί και κασέτα γραφίτη. Επιπλέον, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις λειτουργίας ασφαλείας.
1
Επιλέξτε [System Preferences] (Προτιμήσεις συστήματος)  [Printers & Scanners] (Εκτυπωτές και σαρωτές) και προσθέστε τη συσκευή στο Mac που χρησιμοποιείτε.
Εάν η συσκευή έχει προστεθεί ήδη, αυτή η ενέργεια δεν απαιτείται.
2
Επιλέξτε αυτή τη συσκευή από τη λίστα των εκτυπωτών στο στοιχείο [Printers & Scanners] (Εκτυπωτές και Σαρωτές).
3
Κάντε κλικ στο [Options & Supplies] (Επιλογές και προμήθειες).
4
Κάντε κλικ στο [Show Printer Webpage] (Εμφάνιση ιστοσελίδας εκτυπωτή).
5
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις AirPrint, πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής.

Σελίδα AirPrint

Όταν συνδέεστε με δικαιώματα διαχειριστή, η σελίδα του AirPrint εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω.

[AirPrint Settings]

Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε τις τιμές που έχουν εισαχθεί στις ρυθμίσεις AirPrint, όπως το όνομα και η θέση της συσκευής. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο [Edit] για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

[Other Settings]

[Print Security Settings]
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας εκτύπωσης χρησιμοποιώντας TLS ή πιστοποίηση.
[TLS Settings]
Σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το κλειδί και το πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται για το TLS. Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS
[Key and Certificate Settings]
Σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε και να εγκαθιστάτε ένα κλειδί και πιστοποιητικό ή να ζητάτε την έκδοση ενός πιστοποιητικού. Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS

[Consumables Information]

Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τις πληροφορίες κάθε πηγής τροφοδοσίας χαρτιού και αναλώσιμων της συσκευής και την έκδοση της συσκευής.

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X και Safari είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία AirPrint και το λογότυπο AirPrint είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.
24YS-03R