Εκτύπωση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως εκτυπωτή με πολλούς τρόπους. Μπορείτε να εκτυπώσετε έγγραφα από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ή αρχεία εκτύπωσης εικόνας από συσκευές μνήμης USB. Εκμεταλλευτείτε όλες τις λειτουργίες εκτύπωσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Εκτύπωση από υπολογιστή

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο που έχετε δημιουργήσει στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
 

Χρήσιμες λειτουργίες κατά την εκτύπωση

Μπορείτε να εκχωρήσετε ένα PIN στα δεδομένα εκτύπωσης για να ενισχύσετε την ασφάλεια ή να εκτυπώσετε απευθείας αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή μνήμης USB.
 
 
Εκτύπωση από φορητές συσκευές
Η σύνδεση φορητών συσκευών όπως smartphone ή tablet με τη συσκευή προσφέρει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για να εκτυπώσετε φωτογραφίες και ιστοσελίδες. Η συσκευή υποστηρίζει επίσης Google Cloud Print™.
Σύνδεση με Φορητές Συσκευές
Χρήση του Google Cloud Print
24YS-034