Εκτύπωση από υπολογιστή

Μπορείτε να εκτυπώσετε τα έγγραφα που έχετε δημιουργήσει με μια εφαρμογή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Υπάρχουν χρήσιμες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, όπως μεγέθυνση/σμίκρυνση και εκτύπωση 2-όψεων, που σας δίνουν τη δυνατότητα να εκτυπώνετε έγγραφα με διάφορους τρόπους. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να ολοκληρώσετε ορισμένες διαδικασίες, όπως η εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια των σχετικών προγραμμάτων οδήγησης στη διαδικτυακή τοποθεσία εγχειριδίων.
 

Πληροφορίες για τη βοήθεια του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή

Αν κάνετε κλικ στο [Help] στην οθόνη του προγράμματος οδήγησης εκτύπωση, εμφανίζεται η οθόνη Βοήθειας. Σε αυτήν την οθόνη, μπορείτε να δείτε τις λεπτομερείς περιγραφές που δεν περιλαμβάνονται στο Οδηγός Χρήστη (Οδηγός χρήστη).

Για να χρησιμοποιήσετε τα προαιρετικά στοιχεία

Εάν η προαιρετική cassette feeding module είναι προσαρτημένη στη συσκευή, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
Για να εκτελέσετε την ακόλουθη διαδικασία, συνδεθείτε στον υπολογιστή σας με έναν λογαριασμό διαχειριστή.
.Ανοίξτε τον φάκελο του εκτυπωτή (Εμφάνιση του φακέλου εκτυπωτή)  Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για τη συσκευή  [Printer Properties] ή [Properties]  [Device Settings] καρτέλα  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [550 Sheet Drawer]  [OK]

Βασικές λειτουργίες εκτύπωσης

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος εκτύπωσης ενός εγγράφου στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
Ρυθμίσεις χαρτιού στη συσκευή
Συνήθως, είναι απαραίτητο να καθορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού για το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στην πηγή χαρτιού πριν από την έναρξη της εκτύπωσης.

1
Ανοίξτε το έγγραφο με μια εφαρμογή και εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.
2
Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή για τη συσκευή και έπειτα επιλέξτε [Preferences] ή [Properties].
3
Καθορίστε τις ρυθμίσεις, όπως απαιτείται, και κάντε κλικ στο [OK].
Αλλάξτε την καρτέλα ανάλογα με τις ρυθμίσεις.
4
Επιλέξτε [Print] ή [OK].
Η εκτύπωση ξεκινά.
Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την εκτύπωση, ανατρέξτε στην ενότητα Ακύρωση εκτυπώσεων.
24YS-035