Σύνδεση σε ενσύρματο τοπικό δίκτυο

Συνδέστε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή μέσω ενός δρομολογητή. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δικτύου LAN για να συνδέσετε τη συσκευή στον δρομολογητή.
1
Συνδέστε ένα καλώδιο LAN.
Συνδέστε τη συσκευή με ένα δρομολογητή μέσω ενός καλωδίου LAN.
Πιέστε το σύνδεσμο, μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.
2
Περιμένετε μερικά λεπτά.
Η διεύθυνση IP ορίζεται αυτόματα.
Μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση IP με μη αυτόματο τρόπο. Καθορισμός Διευθύνσεων IP
24YS-00H