Καθορισμός Διευθύνσεων IP

Για τη σύνδεση της συσκευής σε ένα δίκτυο απαιτείται μία μοναδική διεύθυνση IP δικτύου. Είναι διαθέσιμες δύο εκδοχές διευθύνσεων IP: IPv4 και IPv6. Διαμορφώστε αυτές τις ρυθμίσεις ανάλογα με το περιβάλλον δικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε τις διευθύνσεις IPv6, πρέπει να διαμορφώσετε σωστά τις ρυθμίσεις διευθύνσεων IPv4.
 
24YS-00W