Διαμόρφωση Διακομιστή Εκτύπωσης

Με τον διακομιστή εκτύπωσης, μπορείτε να μειώσετε το φορτίο στον υπολογιστή από τον οποίο εκτυπώνετε. Επίσης, ο διακομιστής εκτύπωσης δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης των προγραμμάτων οδήγησης μέσω δικτύου σε κάθε υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε να εγκαθιστάτε τα προγράμματα οδήγησης σε κάθε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο DVD-ROM. Για να ρυθμίσετε έναν υπολογιστή στο δίκτυο ως διακομιστή εκτύπωσης, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για κοινή χρήση του εκτυπωτή.
Για να εκτελέσετε την ακόλουθη διαδικασία, συνδεθείτε στον υπολογιστή σας με έναν λογαριασμό διαχειριστή.
Ενδεχομένως, να μην μπορείτε να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης μέσω δικτύου ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την αρχιτεκτονική (32-bit ή 64-bit) του διακομιστή εκτύπωσης και των υπολογιστών-πελατών.
Κατά την ενσωμάτωση ενός διακομιστή εκτύπωσης σε περιβάλλον τομέα, συμβουλευτείτε τον διαχειριστή δικτύου σας.
Για διαχείριση των αναγνωριστικών τμημάτων κατά τη χρήση διακομιστή εκτύπωσης
Η υπηρεσία «Canon Driver Information Assist Service (Υπηρεσία βοήθειας για το πρόγραμμα οδήγησης της Canon)» πρέπει να προστεθεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια των σχετικών προγραμμάτων οδήγησης στη διαδικτυακή τοποθεσία εγχειριδίων.
1
Ανοίξτε τον φάκελο του εκτυπωτή. Εμφάνιση του φακέλου εκτυπωτή
2
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή και κάντε κλικ στο [Printer properties] ή [Properties].
3
Κάντε κλικ στην καρτέλα [Sharing], επιλέξτε [Share this printer] και εισαγάγετε το όνομα της κοινόχρηστης συσκευής.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Change Sharing Options], εφόσον εμφανιστεί.
4
Εγκαταστήστε επιπρόσθετα προγράμματα οδήγησης όπως απαιτείται.
Αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη, εάν θέλετε να εγκαταστήσετε ta προγράμματα οδήγησης σε άλλους υπολογιστές που εκτελούν διαφορετική αρχιτεκτονική bit μέσω του διακομιστή εκτύπωσης.
5
Κάντε κλικ στο [OK].

Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης σε υπολογιστή μέσω του διακομιστή εκτύπωσης

24YS-014