Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης

Εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης στον υπολογιστή σας.
1
Πραγματοποιήστε την απαραίτητη προετοιμασία πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση.
Εγκαταστήστε προηγουμένως τις προαιρετικές συσκευές στην κύρια μονάδα. Προαιρετικός Εξοπλισμός
Εάν η συσκευή συνοδευόταν από DVD-ROM, τοποθετήστε το DVD-ROM στη μονάδα δίσκου του υπολογιστή.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης και του λογισμικού που θα χρησιμοποιήσετε από τον ιστότοπο της Canon (http://www.canon.com/).
Όταν υπάρχουν διαθέσιμες νέες εκδόσεις των προγραμμάτων οδήγησης και του λογισμικού, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της Canon. Μπορείτε να τα κατεβάσετε, πως απαιτείται, αφού ελέγξετε τις απαιτήσεις του συστήματος.
Ανάλογα με τη συσκευή σας ή τις περιβαλλοντικές συνθήκες, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Ορισμένα προγράμματα οδήγησης δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστηριζόμενη κατάσταση του λειτουργικού συστήματος, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Canon.
2
Προχωρήστε στην εγκατάσταση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγκατάστασης, ανατρέξτε στα εγχειρίδια για τα προγράμματα οδήγησης και το λογισμικό που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.
Η εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης δεν είναι δυνατή αν δεν επιτρέπεται η αποστολή και η λήψη της διεύθυνσης IP στις [Firewall Settings] (Ρυθμίσεις τείχους προστασίας). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός διευθύνσεων IP για τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας.
Εάν η αποστολή και η λήψη της διεύθυνσης IP του υπολογιστή στον οποίο έχουν εγκατασταθεί τα προγράμματα οδήγησης έχει απενεργοποιηθεί στις [Firewall Settings], η εκτύπωση από τον συγκεκριμένο υπολογιστή δεν θα είναι δυνατή.
24YS-01H