Εμπλοκές χαρτιού στην κύρια μονάδα

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί ανάλογα με τη διαδικασία που ταιριάζει στο σημείο εμπλοκής του χαρτιού.
LBP654Cx / LBP653Cdw
 
 Δίσκος εξόδου
 
 Πίσω όψη
LBP613Cdw / LBP611Cn
 
 Δίσκος εξόδου/Πίσω όψη

Εμπλοκές χαρτιού στην περιοχή εξόδου

Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί δεν μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία, μην το τραβήξετε. Αντίθετα, ακολουθήστε τη διαδικασία για διαφορετική τοποθεσία εμπλοκής χαρτιού που αναφέρεται στο μήνυμα.
1
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
2
Επιλέξτε <Ναι> όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα <Αφαιρέθηκαν όλα τα μπλοκαρισμένα χαρτιά;>.

Εμπλοκές χαρτιού στην πίσω πλευρά

Μην αφαιρέσετε τραβώντας με δύναμη το μπλοκαρισμένο χαρτί από τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα το μπλοκαρισμένο χαρτί, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
1
Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.
2
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
3
Ανασηκώστε τη μονάδα εκτύπωσης δύο όψεων.
4
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
5
Κλείστε το πίσω κάλυμμα.

Εμπλοκές χαρτιού στην μπροστινή και πίσω πλευρά

Μην αφαιρέσετε τραβώντας με δύναμη το μπλοκαρισμένο χαρτί από τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα το μπλοκαρισμένο χαρτί, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
1
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
2
Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.
3
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
4
Κλείστε το πίσω κάλυμμα.
24YS-077