Administration af maskinen

For at reducere diverse risici forbundet med at bruge maskinen, som f.eks. lækkede personlige informationer eller uautoriseret brug af tredjeparter, er det nødvendigt med konstante og effektive sikkerhedsforanstaltninger. En administrator bør administrere de vigtige indstillinger, som f.eks. adgangsprivilegier og sikkerhedsindstillinger, for at sikre, at maskinens anvendes på en sikker måde.

Konfigurering af det grundlæggende administrationssystem

Forberedelse af risici i forbindelse med uagtsomhed eller misbrug

Sikring af effektiv administration

Administration af systemkonfiguration og indstillinger

24Y5-03Y