Opdatering af firmware

For firmwaren skal du vælge opdateringsmetoden afhængigt af maskinens installationsstatus. Der findes to metoder til opdatering: den ene metode består i at skabe adgang til den seneste firmwareversion på internettet fra maskinen og udføre opdateringen, hvis den version, der aktuelt er installeret i maskinen, ikke er den seneste. Den anden metode består i at skabe adgang til den seneste firmwareversion på internettet fra en computer og udføre opdateringen fra computeren, hvis den version, der aktuelt er installeret i maskinen, ikke er den seneste. I et miljø, hvor tilslutning til internettet ikke kan etableres via trådløst LAN, kan du etablere tilslutning via et kablet LAN eller USB og udføre opdateringen fra computeren.
Maskinens installationsstatus
Sådan installerer du opdateringen
Forbindelsen til trådløst LAN
Forbindelsen til kablet LAN
USB-forbindelse
Hvis du er i et IPv6-miljø, kan du ikke udføre firmwareopdateringen. Brug USB til at genetablere tilslutning, og udfør opdateringen fra computeren.
Kontroller firmwareversionen
Du kan kontrollere firmwareversionen fra maskinens kontrolpanel. Når du er færdig med at udføre firmwareopdateringen, skal du sørge for, at opdateringen blev udført korrekt. Kontroller firmwareversionen

Opdatering via internettet

Du kan få adgang til Canons server fra maskinen for at opdatere firmwaren til den seneste version.

Model med berøringspanel

1
Vælg <Opdater firmware> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
Der udføres en søgning efter den seneste firmware.
Hvis meddelelsen <Dette er den nyeste firmwareversion.> vises, er der ingen grund til at opdatere firmwaren.
2
Vælg <Accept>, hvis der vises en licensskærm.
3
Vælg <OK>.
Når opdateringen af firmware er færdig, genstarter maskinen automatisk.
Sluk ikke for maskinen, mens den genstartes.

Sort/hvid LCD-model

1
Vælg <Menu> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Styringsindstillinger>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode. Login på maskinen
3
Vælg <Fjern-UI-Indstillinger/Opdatér Firmware>  <Opdater firmware>.
4
Vælg <Via internet>.
Der udføres en søgning efter den seneste firmware.
Hvis meddelelsen <Dette er den nyeste firmwareversion.> vises, er der ingen grund til at opdatere firmwaren.
5
Kontroller meddelelsen, og vælg <Ja>.
6
Tryk på , hvis der vises en licensskærm.
7
Vælg <OK>.
Når opdateringen af firmware er færdig, genstarter maskinen automatisk.
Sluk ikke for maskinen, mens den genstartes.

Opdatering fra en computer

Når du har downloadet den seneste firmwareversion fra Canons websted, skal du bruge hjælpeprogrammet "User Support Tool" til at opdatere firmwaren fra en computer. For anvisninger i at udføre firmwareopdatering fra en computer henvises til "Brugervejledning til User Support Tool (Support-værktøj til bruger)", der fulgte med firmwaren.
Sådan sættes maskinen i en ventetilstand for firmwareopdatering
<Menu>  <Styringsindstillinger>  <Licens/andet>/<Fjern-UI-Indstillinger/Opdatér Firmware>  <Opdater firmware>  <Via pc>  <Ja>

Kontroller firmwareversionen

1
Vælg <Menu> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Styringsindstillinger>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode. Login på maskinen
3
Vælg <Licens/andet>/<Fjern-UI-Indstillinger/Opdatér Firmware>  <Opdater firmware>.
4
Vælg <Versionsinformationer>.
Den aktuelle firmwareversion vises.
24Y5-052