Deaktivering af HTTP-kommunikation

HTTP bruges til kommunikation via netværket, f.eks. når du har adgang til maskinen via Brugerinterface til fjernbetjening. Hvis du bruger en USB-forbindelse eller på anden måde ikke bruger HTTP, kan du deaktivere HTTP, så skadelig indtrængning fra tredjepart via den ubrugte HTTP-port blokeres.
Hvis du deaktiverer HTTP, deaktiveres nogle af netværksfunktionerne, f.eks. Brugerinterface til fjernbetjening, WSD-udskrivning og udskrivning med Google Cloudprinter.
<Menu>  <Præferencer>  <Netværk>  <TCP/IP-indstillinger>  <Brug HTTP>  <Fra>  <Ja>  
24Y5-04S