Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner

Konfigurer de protokoller, der skal bruges til at udskrive dokumenter fra en netværksforbundet computer.
For mere information om de grundlæggende handlinger, der skal udføres ved indstilling af maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, henvises til Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering] på portalsiden. Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening
3
Klik på [Netværksindstillinger].
4
Konfigurer udskrivningsprotokoller.
Konfiguration af LPD eller RAW
1
Vælg [LPD-indstillinger] eller [RAW-indstillinger]  [Rediger].
2
Rediger indstillingerne efter behov.
[Brug LPD-print]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive via LPD. Hvis du ikke bruger LPD-udskrivning, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Brug RAW-print]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive via RAW. Hvis du ikke bruger RAW-udskrivning, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Modtag-timeout]
Indstil en værdi som ventetid for genstart for datamodtagelse. Hvis datamodtagelse ikke genoptages inden for den angivne tid, annulleres udskrivningen.
3
Klik på [OK].
Konfiguration af WSD
1
Vælg [WSD-indstillinger] [Rediger].
2
Rediger indstillingerne efter behov.
[Brug WSD-print]
Marker afkrydsningsfeltet for at udskrive via WSD. Hvis du ikke bruger WSD-udskrivning, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.
[Brug WSD-browsing]
Marker afkrydsningsfeltet for at hente oplysninger om maskinen fra en computer via WSD. Afkrydsningsfeltet markeres automatisk, når afkrydsningsfeltet [Brug WSD-print] er markeret.
[Brug Multicast Discovery]
Marker afkrydsningsfeltet for at indstille maskinen til at svare på rundsendingsregistreringsmeddelelser. Hvis afkrydsningsfeltet er ryddet, forbliver maskinen i dvaletilstand, også selvom der strømmer rundsendingsregistreringsmeddelelser på netværket.
3
Klik på [OK].
5
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Valg af indstillinger fra kontrolpanelet
Der kan opnås adgang til indstillingerne for LPD, RAW og WSD via <Menu> på skærmen Hjem.
<LPD-indstillinger>
<RAW-indstillinger>
<WSD-indstillinger>
Opsætning af WSD-netværksenhederne
WSD-netværksenhederne kan tilføjes fra printermappen. Åbn printermappen (Visning af printermappen) , klik på [Tilføj en enhed] eller [Tilføj en printer], og følg vejledningen på skærmen. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du installerer driveren til WSD-netværket, i manualerne for de relevante drivere på hjemmesiden med online-manualer.
Sådan ændres portnummeret
Det samme portnummer, der bruges til maskinen og computer, skal bruges til udskrivningsprotokollen.
Konfiguration af printerport
Ændring af portnumre
24Y5-012