Deaktivering af Brugerinterface til fjernbetjening

Brugerinterface til fjernbetjening er nyttigt, fordi maskinindstillingerne kan angives ved hjælp af en webbrowser på en computer. For at bruge Brugerinterface til fjernbetjening skal maskinen være koblet til en computer via netværket. Hvis maskinen er koblet til en computer via USB, eller du ikke behøver at bruge Brugerinterface til fjernbetjening, kan du deaktivere Brugerinterface til fjernbetjening for at reducere risikoen ved, at skadelige tredjeparter styrer din maskine eksternt via netværket.
Model med berøringspanel
<Menu>  <Styringsindstillinger>  <Licens/andet>  <Indstillinger for Fjern-UI>  Vælg <Fra> i <Brug Fjern-UI>  <Anvend>  Genstart maskinen
Sort/hvid LCD-model
<Menu>  <Styringsindstillinger>  <Fjern-UI-Indstillinger/Opdatér Firmware>  <Indstillinger for Fjern-UI>  <Brug Fjern-UI>  <Fra>  Genstart maskinen
24Y5-04U