Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening

Du kan ændre de forskellige indstillinger for maskinen ved at bruge Brugerinterface til fjernbetjening. De fleste indstillinger kan også angives i maskinen, men nogle indstillinger kan kun angives ved at bruge Brugerinterface til fjernbetjening. I dette afsnit beskrives den grundlæggende proces for at ændre maskinens indstillinger ved hjælp af Brugerinterface til fjernbetjening.
Nogle indstillinger kan kun ændres, når du er logget på i Systemadministratortilstand.
Nogle indstillinger kan kræve handlinger, der er anderledes end den her beskrevne fremgangsmåde.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering] på portalsiden. Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening
3
Klik på den indstilling, du ønsker at konfigurere, i menuen til venstre på skærmen.
4
Klik efter behov på linket for at få vist den ønskede side.
5
Klik på [Rediger].
6
Angiv de nødvendige indstillinger.
7
Klik på [OK].
8
Genstart maskinen efter behov.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Se meddelelsen på redigeringsskærmen for information om, hvorvidt du skal genstarte maskinen.
24Y5-050