Brug af Brugerinterface til fjernbetjening

Hvis du ønsker fjernbetjening, skal du angive maskinens IP-adresse i webbrowseren og starte Brugerinterface til fjernbetjening. Kontrollér på forhånd den IP-adresse, maskinen er indstillet til (Visning af netværksindstillinger). Hvis du har nogen spørgsmål, kan du spørge din netværksadministrator.
1
Start webbrowseren.
2
Skriv "http://<maskinens IP-adresse>/" i adressefeltet, og tryk på tasten [ENTER].
Hvis du vil bruge en IPv6-adresse, skal du sætte IPv6-adressen i parentes (f.eks.: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Hvis der vises en sikkerhedsbesked
Der kan vises en sikkerhedsalarm, hvis kommunikationen med Brugerinterface til fjernbetjening er krypteret (Konfigurering af nøgle og certifikat for TLS). Når certifikatindstillinger eller TLS-indstillinger ikke har nogen fejl, kan du fortsætte med at browse websitet.
3
Log ind på Brugerinterface til fjernbetjening.
Når administration af afdelings-id er deaktiveret
Vælg [Systemadministratortilstand] eller [Generel brugertilstand], og indtast en værdi i [PIN-kode til adgang til Fjern-UI] efter behov.
[Systemadministratortilstand]
Du kan foretage alle handlingerne og indstillingerne i Brugerinterface til fjernbetjening. Angiv det relevante id i [Systemadministrator-ID] og pinkoden i [Systemadministrator-PIN]. Indstilling af systemadministrator-id og pinkode
[Generel brugertilstand]
Du kan kontrollere statussen på dokumenter eller maskinen, og du kan også ændre nogle af indstillingerne. Hvis du vil kontrollere, om et af dine specifikke dokumenter står i udskriftskøen, eller du vil annullere udskrivning af et af dine dokumenter, der står i udskriftskøen, skal du angive brugernavnet for dokumentet i [Brugernavn]. Brugernavnet indstilles automatisk for udskriftsdokumenter ud fra dit computernavn eller dit login-navn til computeren.
[PIN-kode til adgang til Fjern-UI]
Hvis [PIN-kode til adgang til Fjern-UI] er angivet, skal du indtaste pinkoden. Indstilling af pinkode for Brugerinterface til fjernbetjening
Når styring af afdelings-id er aktiveret
Angiv det relevante id i [Afdelings-ID] og pinkode i [PIN-kode]. Indstilling af administration af afdelings-id
4
Klik på [Login].
Portalside (hovedside) vil blive vist. Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening

Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening

Når du logger ind på Brugerinterface til fjernbetjening, vises følgende portalside. I dette afsnit beskrives de emner, der vises på portalsiden og de grundlæggende handlinger.

[Grundlæggende enhedsinformation]

Viser den aktuelle status for maskinen og fejloplysninger. Hvis der er opstået en fejl, vises linket til siden for fejloplysninger.

[Information om forbrugsstoffer]

Viser papiroplysninger og den resterende mængde toner i tonerpatronerne.

[Supportlink]

Viser det supportlink, der er angivet i [Supportlink] under [Licens/andet].

Opdater ikon

Opdaterer den side, der vises i øjeblikket.

[Language]

Angiver sproget på displayet for Brugerinterface til fjernbetjening.

[Log ud]

Logger af Brugerinterface til fjernbetjening. Loginsiden vises.

[E-mail til systemadministrator]

Viser et vindue til oprettelse af en e-mail til den systemadministrator, der er angivet i [Information om systemadministrator] under [Brugerstyring].

[Statusmonitor/annuller]

Viser siden [Statusmonitor/annuller]. For eventuelle ventende dokumenter kan du kontrollere status/historik eller annullere behandlingen.

[Indstillinger/registrering]

Viser siden [Indstillinger/registrering]. Når du er logget på i Systemadministratortilstand, kan du ændre indstillingspunkterne og gemme/indlæse de registrerede data. Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening

[Application Library] (Programbibliotek)

Viser indstillingssiden Application Library (Programbibliotek).
24Y5-04X