Systemmuligheder

Maskinens funktionalitet kan forbedres endnu mere ved at installere ekstraudstyr til systemet.

Barcode Printing Kit

Dette gør det muligt at generere stregkoder i forskellige formater. Bemærk, at hvis du vil udskrive stregkoder, skal PCL være aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om brug af Barcode Printing Kit under Barcode Printing Guide (Vejledning for udskrivning af stregkoder) (PDF-vejledning).

Licensregistrering

For at aktivere visse systemmuligheder skal du have en licensnøgle og registrere nøglen til maskinen.

Sådan får du en licensnøgle

Du kan få en licensnøgle ved at bruge en webbrowser. Få adgang til License Management System (http://www.canon.com/lms/license), og følg proceduren. Som en del af proceduren skal du indtaste følgende numre.
Licensadgangsnummer
Kontroller det licensadgangsnummer, der findes på det licensadgangsnummercertifikat, der følger med pakken.
Maskinens serienummer
Kontrollér serienummeret på kontrolpanelet.
<Statusmonitor> <Enhedsinformation>  <Serienummer>

Registrering af en licensnøgle

1
Vælg <Menu> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Styringsindstillinger>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode. Login på maskinen
3
Vælg <Licens/andet> <Registrer licens>.
4
Bekræft meddelelsen på skærmen, og vælg <OK>.
5
Angiv licensnøglen ved hjælp af taltasterne, og vælg <Anvend>.
Registreringen starter. Vent, indtil meddelelsen <Installation er fuldført. Ændringerne træder i kraft, når du har slået strømmen FRA og TIL igen.> vises.
Hvis meddelelsen <Den funktion, der er påkrævet for installation, findes ikke.> vises, skal du aktivere de funktioner, der kræves for at aktivere indstillingen og registrere licensnøglen igen.
6
Vælg <Luk>.
7
Genstart maskinen.
24Y5-082